Afgelopen zaterdag was de eerste intervisie bijeenkomst voor de vrijwilligers uit het Sisters project die in april / mei gestart zijn. Een jaar lang zijn zij mentor, maatje maar vooral Sister van een vrouw met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De vrijwilligers zijn allemaal vrouwen die naast hun vaak drukke levens met baan, gezin en al het andere nog tijd vrijmaken om er te zijn voor een andere vrouw die een steuntje in de rug kan gebruiken. Rode draad in het contact tussen de Sisters paren is maatschappelijke participatie en economische zelfstandigheid. Doel: een zinvol leven en individuele positieverbetering bij de deelnemers.

Eerste ervaringen
In twee groepen deelden de Sisters- vrijwilligers hun eerste ervaringen. Trots op de eerste resultaten: ‘ze heeft een eigen email adres aangemaakt in plaats van mailen vanaf het adres van haar man’,’mijn sister heeft haar taarten laten proeven bij restaurants terwijl ik – op de achtergrond – aanwezig was om haar te steunen.’ ‘Toen we afspraken en er een vrijwilligersmarkt bleek te zijn, hebben we meteen het voeren van sollicitatiegesprekken kunnen oefenen. Geweldig hoe het ging.’ Teleurstellingen zijn er ook, soms moeten verwachtingen worden bijgesteld en drie paren bleken geen succesvolle matching.

Vragen
Ook vragen kwamen aan bod zoals de vraag of en in hoeverre sturen gewenst is? Wat doe je als je sister geen contact opneemt? En praktische zaken als ‘wie heeft een contact in de groen en plantsoen hoek want mijn sister heeft groene vingers’ of ‘wie weet er meer over verblijfsvergunningen’. Cultuurverschillen spelen soms een rol. ‘Mijn Sister spreekt in beelden. Heel associatief van het een naar het ander. We zijn zo twee uur verder.’

Verrijking
Kortom, veel nieuwe ervaringen bij de Sisters-vrijwilligers die het Sister-zijn over het algemeen allemaal als een verrijking ervaren. ‘Mijn wereld wordt groter en tegelijkertijd is het fijn om iemand te kunnen helpen.’ Als organisatie kunnen we daar aan toevoegen dat we merken dat er ook voor de Sisters- vrijwilligers valt te leren. Luisteren, coachen, niet oordelen, hoe breng je een ander in beweging, wanneer stuur je wanneer niet. Allemaal zaken die je ook binnen je eigen werk weer kunnen helpen. We leren, door te ervaren.

We zijn de Sisters- vrijwilligers geweldig dankbaar voor hun enthousiasme, inzet en zorgzaamheid!

Heb je interesse om zelf Sister- vrijwilliger te worden of denk je dat het een mooi traject kan zijn binnen jouw organisatie in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maatschappelijke stage of een leiderschapstraject? Mail ons vooral op info@femalefactor.nl!