Samenleving uit Balans
In de Samenleving uit Balans zoeken we naar de liefde vanuit een fundamentele zelfafwijzing en kosmische wond. Ons leven wordt sterk beïnvloedt door onze schaduw, delen die we in onszelf veroordelen. De twee essenties van de ziel, de vrouwelijke en de mannelijke energie hebben zich in ons denken (en daarmee ook in ons lichaam en de wereld) van elkaar afgescheiden. Vrijheid en liefde wordt iets om naar te streven omdat het zich buiten ons bevindt. We gaan de liefde bij anderen zoeken vanuit een gevoel van onvolmaaktheid. Zij moeten ons geven wat we onszelf niet geven. Waardering, erkenning, bestaansrecht, heelheid. Maar dat werkt averechts, het maakt ons steeds onzekerder en afhankelijker. Onze aandacht daar, is de ideale afleiding voor het niet willen voelen hier, proberen van de leegte en pijn af te komen. Het lijkt alsof de situatie het lijden veroorzaakt en dus gaan we ertegen in verzet. Het lijden kan een vicieuze cirkel worden waar we heel lang in blijven ronddolen. In gevoelens van angst, wanhoop, machteloosheid. Het zijn onze meest pijnlijke overtuigingen die onze ongebroken staat van zijn verscheuren in een lijdende ‘ik’ en een pijnlijke werkelijkheid waar die ‘ik’ zich het slachtoffer van voelt. Maar het komt niet van buiten. Het is de identificatie met ons bedachte zelfbeeld die de splitsing aanbrengt. Die zegt wat ‘goed’ en wat ‘fout’ is vanuit verinnerlijkte normen, aangeleerde gedachten, het verhaal dat we geloven en de patronen en overlevingsmechanismen die we daaromheen creëerden. Zo gaan emoties en overlevingspatronen gebaseerd op angst onbewust ons leven beperken.

Samenleving in Balans
In de Samenleving in Balans zijn we één met de liefde en met het leven. We leven onze natuurlijk staat van zijn waarin de twee essenties van de ziel, de vrouwelijke en de mannelijke energie waar alles in het leven uit bestaat, in balans zijn, naar elkaar toe gericht waardoor het leven kan stromen. Liefde ervaren, voelen, uiten wil niet zeggen dat je alles maar goed moet vinden of je altijd goed moet voelen. Als ‘liefde’ hoeven we niets uit de weg te gaan. Het biedt ruimte voor al mijn individuele gevoelens en verlangens zonder daar een oordeel over te hebben. Omdat we liefde aan onszelf geven en dus ook aan anderen, ontvangen we die liefde ook terug. Alles mag er zijn, onze donkere en onze lichte pool want beide hebben waarde, de openheid van yin en de drang van yang. Elk geeft uitdrukking aan onze relatie met het universum, met onszelf. We laten ons niet meer leiden door hoe het hoort of hoe het zou moeten zijn, alleen door hoe het is, nu. Er is vertrouwen dat er altijd voor ons gezorgd wordt, als we ook zelf onze verantwoordelijkheid nemen. We leven vanuit harmonie, ingebed in een groter verhaal waarin er naar ons wordt omgekeken en er genoeg is voor iedereen. De ruis verdwijnt uit ons leven, het wordt eenvoudiger. Het trauma is doorvoelt, verdriet, angst, jaloezie, frustratie. We kunnen nu alles ervaren zonder eronder te lijden, het verzet is losgelaten, het pijnlijke verhaal geloven we niet meer. Alle emoties, mensen, situaties gaan we zien als een onderdeel van het geheel, van ons leven en van het hele universum. Op die manier kunnen we labels als goed of slecht die we op die zaken plakken, wegnemen. Zo gaan we de eenheid met het totale leven ervaren. En dat zorgt voor een waar gevoel van vrijheid en liefde.

In het dagelijks leven zijn ze niet zo duidelijk gescheiden en kunnen deze twee staten van bewustzijn, door elkaar heen lopen. Vanuit het ‘ik’ perspectief is het ene beter als het andere. Vanuit het perspectief van het leven is er alleen volmaaktheid en worden de ‘Samenleving uit Balans’ en ‘Samenleving in Balans’ alle twee gedragen in de handen van leven en liefde, ongeacht wat zich voordoet. Alles is een weerspiegeling van ons hart dat het totale leven is. Het zijn twee verhalen die we leven, die onze waarheid worden, in ons lichaam en in de wereld. Een verhaal van gevangen zijn en een verhaal van vrij zijn. Maar ook die gevangenis is weer een andere vorm van wat eeuwig is, leven en liefde. Liefde is.