Het heilig huwelijk – Karen Hamaker Zondag

[cols]
[col class=”2/3″]

[accordion]

[item title=”HERSTORY – HET HEILIG HUWELIJK”]

Al op jonge leeftijd kreeg ik een heel indringende droom over de bron van het leven en de bron van de dood, en in die droom werd het me volstrekt helder dat mannen en vrouwen elk een eigen weg hebben te gaan, maar sámen de levensboom zien. Op alle mogelijke manieren heeft dat wat deze droom vertelde zich verweven met mijn leven: op zoek naar de kern, waarbij steeds de thema’s mannelijk en vrouwelijk opdoken. De meest gebalanceerde kijk op de relatie mannelijk – vrouwelijk vond ik in de psychologie van Jung, in zijn beschrijving van animus en anima. Omdat er zo veel misverstanden over deze begrippen zijn, ben ik er diep ingedoken en ben er jarenlang mee bezig geweest. Het heeft me ongelooflijk veel gebracht, en ik kon wat Jung leerde zowel verbinden met de psychologie van alledag als met spirituele leringen uit een verleden.

Als we geboren worden zijn we héél. In het oude China zag men heelheid als een dynamische interactie tussen jin en jang, ofwel het vrouwelijke en het mannelijke. Ieder van ons is een eenheid van mannelijk en vrouwelijk in kosmische zin, en ieder mens heeft van nature zowel jin- als jangkenmerken. Alleen is de rol, de functie en de manifestatie van jin en jang voor mannen en vrouwen verschillend. Hersenonderzoek heeft laten zien dat mannen en vrouwen op veel vlakken verschillend functioneren en reageren, iets dat door verschillende onderzoekers in verband wordt gebracht met onze ontwikkeling sinds de jager-verzamelaar tijd in de grijze prehistorie. Dat verschil moeten we niet uitdrukken in bewoordingen als beter of slechter. Het gaat om een ánders zijn en om andere behoeften. Maar die verschillen zijn niet in beton gegoten: de beide geslachten kunnen heel veel van elkaar leren en daardoor ook sterk naar elkaar toegroeien.

In de alchemie en in de Jungiaanse psychologie spreken we van de hieros gamos, het heilig huwelijk, dat we moeten zien als een innerlijk huwelijk waarbij het mannelijke en vrouwelijke ín de mens met elkaar verbonden zijn. Dat heilig innerlijke huwelijk kun je niet meteen sluiten, er gaat een periode van hard werken aan vooraf. Zelfreflectie en zelfonderzoek, het onderzoeken van je schaduw en het bij de kop vatten van je complexen, met een houding van totale eerlijkheid naar jezelf, effenen het pad naar de verbinding van de tegendelen in jezelf. Het bijzondere van schaduwwerk doen is dat het je niet alleen dichter bij jezelf brengt, maar voor een vrouw de weg opent naar het authentiek mannelijke en krachtige deel in haarzelf, en voor een man de weg opent naar het waarlijk betrokkene, gevoelige en spirituele in hemzelf. Mannen en vrouwen die dit pad niet bewandelen laten vaak de negatieve kanten zien van wat zich in hen wil verbinden; maar wanneer mannen en vrouwen wél dit pad gaan, groeien ze naar elkaar toe en begrijpen ze elkaars wereld. Paradoxaal genoeg wordt, als het innerlijk huwelijk zich in hen voltrekt, een man veel mannelijker, maar nu op een warme manier, en een vrouw wordt veel vrouwelijker, maar nu met een sterke en krachtige uitstraling.

[/item]

[item title=””]

[/item]

[/accordion]

[/col]

[col class=”1/3 last”]

Foto: Wilco van Dijen Photography

Karen Hamaker Zondag Mijn leven is wel eens met een knipoog omschreven als één grote uit de hand gelopen hobby, en eigenlijk is dat ook zo. Al vroeg ben ik mijn eigen weg gegaan, niet bang om doelen na te streven om die vervolgens weer in te ruilen voor nieuwe doelen. Mijn horoscoop drukt met hoofdletters het begrip ZOEKEN uit, het onderweg zijn en het genieten van de dingen die je vindt en tegenkomt. Ergens definitief belanden in de zin van een geplande carrière heeft er nooit ingezeten, dat lag me niet. Twee universitaire studies heb ik afgerond, een studie sociale geografie, en een studie planologie met verzwaard milieukunde. Nog steeds onderwerpen die me boeien. Maar de menselijke psyche was minstens zo boeiend, en zo kwam ik bij de Jungiaanse psychologie terecht, bij religie en spiritualiteit, bij de astrologie en de parapsychologie, I Tjing, Tarot, kortom bij veel dingen die maatschappelijk niet direct geaccepteerd of gewaardeerd werden en worden. Maar dat maakte me niets uit. Het waren en zijn fascinerende werelden, en zo liet ik de universitaire wereld achter me en ging mijn brood verdienen met deze gebieden. Heerlijk, ik heb nooit een dag spijt gehad.

Midden jaren zeventig begon ik met lesgeven in de astrologie, tien jaar later startte ik ook een opleiding in de Jungiaanse psychologie en dat is werk dat ik nog altijd doe. De wereld van symboliek en mythen is nauw verweven met de Jungiaanse psychologie, en zo voegde ik twee verdiepingsjaren toe aan de opleiding psychologie: De symboliek van de tarot, en Psychologie en Mythologie. Astrologie en Jungiaanse psychologie vormen een gelukkig huwelijk: de astrologie is een fantastisch instrument om te begrijpen wie je bent en waarvoor je in de wieg gelegd bent, en de Jungiaanse psychologie geeft je allerlei praktische gereedschappen en inzichten om je weg vorm te geven.

De astrologie bracht nog een ander facet naar voren, namelijk dat alles cyclisch is. Ik ging de geschiedenis bestuderen in het licht van de cycli van de planeten, en dat was adembenemend. Ik ging zien met welke patronen bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen zich voordoen, en hoe je op een dieper niveau inzicht kunt krijgen in zowel economische als politieke processen. Je ziet wat wil doorbreken, láng voordat de wereld het zich bewust wordt. We dansen op de golven van de tijd. De inzichten die ik op die manier opdeed en nog steeds opdoe, hebben me weer op een nieuw pad gebracht: een adviesfunctie in het bedrijfsleven, een functie waarin ik de inzichten die ik op een niet reguliere manier heb verkregen op mijn eigen manier mag inbrengen. Ook daar heb ik veel plezier in.

Ondertussen ben ik bezig mijn kennis en ervaring in de astrologie neer te leggen in een uitgebreide digitale leeromgeving, waarin inmiddels meer dan 200 lessen kant en klaar zijn, en er nog veel gaan volgen. In de loop van de jaren heb ik meer dan 35 boeken en talloze artikelen geschreven (een overzicht van mijn publicaties staat op mijn website). En weer kwam er iets nieuws op ons pad. Tijdschrift Prana, dat sinds 1978 bestond, werd opeens opgeheven door de nieuwe eigenaar van uitgeverij Ankh Hermes. Meer dan 25 jaar was ik deel van de redactie, en met de andere redactieleden zetten we het nu zelfstandig voort, onder een nieuwe naam: Mantra, want de oude mochten we niet meenemen. Hans, mijn man doet de hele opmaak en het drukproces, zoals we altijd met alles hebben samengewerkt.

Mijn gezin is altijd een belangrijke verankering en gronding voor me geweest. De geboorte van onze twee kinderen waren voor mij een hoogtepunt. Nooit heb ik me kosmisch vrouwelijker gevoeld dan toen ik het leven aan hen schonk. En nu genieten mijn man en ik volop van onze twee kleinkinderen, naast alle boeiende dingen waar we mee bezig zijn.

Publicaties:

– meer dan 35 boeken en talloze artikelen in symbolische psychologie, astrologie

E-mail: karen&symbolon.nl  

Websites: karenhamakerzondag.com

Opleidingen: www.asfaloth.nl   Academie voor Toegepaste Astrologie: www.astrologiecollege.nl   Tijdschrift Mantra: www.tijdschriftmantra.nl   Uitgeverij Symbolon: www.symbolon.nl

[/col]

[/cols]

 

Skills

Posted on

05/06/2017