Een duurzame toekomst – Marieke de Vrij

[cols]
[col class=”2/3″]

[accordion]

[item title=”HERSTORY”]

Ik heb vele jaren aandachtig gewerkt op het wezen van de vrouwelijke oerprincipes. Later heb ik mij ook verdiept in het wezen van de mannelijke oerprincipes in de mens.

Dit werk, dat ruime aandacht heeft gekregen van mij, heeft er toe geleid dat mijn visie op wetenschap en de menselijke verhoudingen onderling, steeds diepzinniger waargenomen kon worden.

Ik zal beschrijven wat de gezonde oerprincipes tonen en wat de bijsmaken zijn die voortkomen uit ongezonde omgang met deze oerprincipes. Hoe dit vervormingen geeft binnen het maatschappelijke bestel en neerslag krijgt op de individuele deelnemers en visa versa.

Hoe kan het wezen van de oerprincipes de eer-ing krijgen die zij verdienen en hoe kan synthese van het vrouwelijke en mannelijke oerprincipe een bijdrage hieraan vormen, toekomstwaardig?
Ik heb vele vrouwen- en mannengroepen begeleid in dit verband.
[/item]

[item title=”JIJ EN IK”]

Bronzen beeld: Ragonda Ijtsma

[/item]

[/accordion]

[/col]

[col class=”1/3 last”]

  Ik, Marieke de Vrij (1953), ben de oudste dochter uit een gezin met drie broers en een zus; ben moeder van twee zonen en een dochter, uit een eerdere relatie. Voorheen opgeleid als maatschappelijk werkster.   Getrouwd met Jules van der Veldt met wie ik samen het centrum Het Vrije Veld te Mantinge (Dr.) leidt. Wij geven vele themagerichte verdiepingsbijeenkomsten en begeleiden diverse groepen op het gebied van leiderschap, authenticiteit en actuele maatschappelijke onderwerpen (zie: www.devrijemare.nl). Ik ben spiritueel trendsetter en maatschappelijk raadsvrouwe en inspireer velen om tot uitbreiding van hun bestaande (vak)kennis en bewustzijn te komen. Ik beschik over bijzonder heldere, fijn zintuiglijke vermogens.   Ik ben in staat het collectief en individueel bewustzijn en de potentie die hierin ligt, veelzijdig aan te voelen. Middels fijnzinnige bewoordingen werp ik licht op levensvragen van grote individuele en maatschappelijke betekenis. Dit om bezieling terug te brengen, omdat ik geloof dat je daardoor duurzame vernieuwing stimuleert en maatschappelijke vooruitgang boekt. Ik stel mij hiermee dienstbaar op om vorm te geven aan deze brede maatschappelijke ontwikkeling en initieert daarmee vernieuwing op diverse terreinen. Dit doe ik door het geven van advies, lezingen, trainingen, workshops voor zowel bedrijven als particulieren, symposia en themagerichte consulten op diverse vakgebieden.   Ik word al jaren geconsulteerd door bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en particulieren. Om dit werk zo lang en intensief te kunnen uitoefenen, vergt dit van mij grote zorgvuldigheid, oefening en vakmanschap.   Mijn gehele werk is ondergebracht bij Stichting De Vrije Mare (www.devrijemare.nl) die hiervoor is opgezet en de vele inspiraties van mij op diverse terreinen voor de toekomst behoedt. Vele vrijwilligers zijn hieraan al sinds 1994 verbonden.

E-mail: info@devrijemare.nl   Website: de Vrije Mare

[/col]

[/cols]

 

Skills

Posted on

29/06/2017