De wereldwijde kanteling – Tanja Abbas

[cols]
[col class=”2/3″]

[accordion]

[item title=”HERSTORY”]

In mijn verhaal de wereldwijde kanteling, laat ik zien dat wij persoonlijk en wereldwijd als mensheid bewegen van een oude naar een nieuwe tijd. Op dit moment bevinden wij ons in de tussentijd; een kantelperiode. Deze kantelperiode is chaotisch, er zijn vele crisis gaande en afgaand op het dagelijkse nieuws lijkt een wereld in balans verder weg van ooit.

Toch is dit moment in deze chaotische tussentijd voor ieder mens de kans tot innerlijke en ook uiterlijke balans. Ik laat in mijn verhaal zien dat er een onderstroom is die gestaag in die richting beweegt. Er zijn wereldwijd mensen die steeds luider het gefluister van hun hart weer gaan horen. Dat brengt ze tot uiteenlopende sociale en ecologische initiatieven.

Deze tijd is niet ‘zomaar’ een kantelperiode. De beweging naar innerlijke en uiterlijke balans van de mens is al heel lang geleden voorspeld door diverse oude volken en wordt bekrachtigd door recent onderzoek. Zij laten zien dat we leven in een bijzondere, kosmische kanteltijd. Dit brengt een hele nieuwe energie en mogelijkheden met zich mee. Oude wijsheid, vooral over de werking van ons hart en het belang van de terugkeer van de vrouwelijke energie in vrouwen en mannen gaat weer leven in ons bewustzijn. Mensen van toen en mensen van nu hebben laten zien dat wezenlijk veranderen mogelijk is. Dat is hoopgevend en vertrouwenwekkend voor al het leven op onze Aarde.

[/item]

[item title=”Transformatie: Van rups naar vlinder”]

[/item]

[/accordion]

[/col]

[col class=”1/3 last”]

Drs Tanja Abbas (1968)

Balansbrengende onderzoeker, ‘vertaler’, verteller

Als kind groeide ik liefdevol op in de rustieke, groene Achterhoek. Ik vulde mijn tijd met ponyrijden door de bossen, muziek maken (viool en piano), buiten spelen, tekenen en verhaaltjes schrijven. Na het VWO studeerde ik bestuurskunde in Leiden en Limerick (Ierland). Met een interesse en talent voor onderzoek ging ik aan de slag als wetenschappelijk onderzoeker aan de TU Delft en later bij een commercieel bureau, waar ik al snel werd ingezet voor grote toekomstvisies en evaluaties. Zo was ik onder andere de jongste vrouwelijke onderzoeker in het onderzoeksteam van de Bijlmerenquêtecommissie.

Op mijn dertigste heb ik bewust deze snelle carrièrewereld en de drukke Randstad vaarwel gezegd. Samen met manlief en ons oudste kindje van net 3 maanden (we hebben inmiddels drie kinderen) zijn we een nieuw leven begonnen op een oude boerderij op het platteland. Zo zijn we weer in verbinding gekomen met de natuur, de community en een slow lifestyle. Over de sociale cohesie op het platteland schreef ik in 2012 samen met Linda Commandeur het boek ‘Modern Naoberschap, Hype of Houvast?

Sinds 2008 werk ik zelfstandig als onafhankelijk onderzoeker, dagvoorzitter, coach, sociaal ondernemer, schrijver en spreker. Sinds 2014 ben ik ook als verbinder betrokken bij Nederland Kantelt. Verschillende duurzame, sociale en spirituele bewegingen in Nederland en de wereld volg ik op de voet. De rode draad in mijn leven en werkzaamheden is de cruciale verandering van tijdperk waarin wij op dit moment leven. Een chaotische tussentijd waarin we van oud naar nieuw bewegen en het bewustzijn van de mens alle kans krijgt zich te ontwikkelen tot wie wij werkelijk zijn; wijsheid en liefde. De laatste paar jaar krijg ik in diepe innerlijke verbinding tussen hemel en aarde oude wijsheid en visioenen door vanuit ons collectieve bewustzijn. Een groot geschenk. Toch heb ik er persoonlijk mee geworsteld – in de rol van wetenschapper die weet ‘hoe het hoort’ en nuchtere plattelander – wat ik met deze veelheid aan informatie aan moest. Inmiddels duid ik deze vorm als intuïtief onderzoek en geef ik deze informatie als schrijver en spreker (verteller) door in een taal die toegankelijk en helder is. Mijn persoonlijke transformatie, in relatie tot de wereldwijde transformatie die gaande is, is beschreven in mijn boek Leven in de Kanteltijd, bewegen naar een tijdperk van wijsheid en liefde. Het boek wordt uitgegeven door Ineke Hogema van uitgeverij Lente en verschijnt op 18 maart 2018.

Mijn eigen, aangeboren innerlijke balans is mijn grote kracht. Ik voel mij een balansbrenger uit een andere tijd, een vergeten verleden, dat weer uiterst actueel wordt in het nieuwe tijdperk van bewustzijn. Mijn aardse nuchterheid en spiritualiteit verbind ik met een tomeloze energie, veelZIJdigheid, veerkracht en liefde.

E-mail: tanja.abbas@icloud.com   Websites: Tanja Abbas

[/col]

[/cols]

 

Skills

Posted on

15/03/2015