Nieuwe wereld van mensen binnen organisaties

Athenas

Speciaal voor teams, afdelingen, organisaties en mensen binnen organisaties

Bewustwording van het fundament van onze huidige westerse cultuur, zodat we zien wat de gevolgen daarvan zijn, onze huidige situatie beter gaan snappen en ons realiseren dat er ook een alternatief is. In de huidige tijd is ons mens- en wereldbeeld aan het schuiven waardoor we toegang krijgen tot ons volledige potentieel;

Verbinden met jezelf: ervaar je gevoelens, waar je op aanslaat, wat je beweegt waardoor je beter gaat begrijpen hoe je via je gedachten en handelen je leven zelf creëert. Bewustwording van je eigen rol, aandeel en verantwoordelijkheid binnen het leven als geheel en in veranderingsprocessen in het bijzonder;

Met de wind in de rug bewegen, hoe werkt dat voor organisaties? Welke universele- en systeemwetten zijn er waar je als organisatie gebruik van kan maken zodat je creëert op een lichte en niet op een zware manier: met de stroom mee in plaats van tegen de stroom in;

Doelgroep: teams, afdelingen, organisaties en mensen binnen organisaties
Duur: dagdeel of verkorte versie
Inhoud: bewustwordingsreis met veel interactie en oefeningen
Facilitator: Anja Beerepoot
Meer informatie: hello@abalancedworldfoundation.org

Hoe zorg je er als team of organisatie voor dat je futureproof bent? Welke krachten zijn aan het kantelen (oa hoofd – hart/ lineair – cyclisch / top-down – bottom up) waardoor nieuwe energie vrijkomt ten behoeve van mens, team en organisatie?

Verbinden met elkaar: veel dialoog en actieve uitwisseling van interpretaties en ideeën op thema’s die spelen binnen het team, afdeling of organisatie. Leren van elkaar door te reflecteren, door in gesprek te gaan met elkaar, vragen oproepen en onderzoeken, emoties losmaken, betekenis geven en ervaringen creëren. Discussies die fun en interessant zijn en waaraan iedereen kan deelnemen en een bijdrage leveren;

Met gebruikmaking van archetypen en kunst waardoor we uit de cirkel van het denken komen, of het eigen dichtgemetselde perspectief weer openmaken en de verbinding leggen met ons hart, ons gevoel, innerlijke beelden (mindsets) die denken en doen bepalen;

• Je gaat als team, afdeling, organisatie beslist geprikkeld naar huis!