Volgens een joodse traditie was Lilith de eerste vrouw van Adam. Haar legende start bij twee passages, het dubbele Bijbelse scheppingsverhaal in Genesis 1 en 2. Uit het verschil tussen beide verhalen is het idee ontstaan dat Adam vóór Eva een andere vrouw gehad moest hebben. Dat zou dan Lilith zijn geweest, die net als Adam was geschapen uit het stof van de aarde en niet zoals Eva uit een rib van Adam. Lilith wilde zich niet onderwerpen aan Adam en eiste (ook in seksueel opzicht) gelijke rechten. Zij wilde letterlijk niet de onderliggende partij zijn.

Dit gaf aanleiding tot voortdurende onenigheid bij het paar, tot Lilith er zo genoeg van had dat zij haar magische krachten gebruikte om te ontkomen. En niet met stille trom: zij sprak de onuitsprekelijke naam van God uit en vloog weg uit het paradijs. Er werden drie engelen op uit gestuurd die haar moesten terughalen, maar Lilith wist ze te misleiden. Het einde van het liedje was dat ze vanaf die tijd alle kraamkamers van pasgeboren kinderen onveilig maakte waar een amulet met de namen van de drie engelen aan de muur ontbrak: van eerste vrouw tot babymoordende demon.

lilith
 

Later werd Lilith in de kunst en literatuur niet meer gezien als babymoordenares maar als mannenverslindster, van onder een slang en van boven een mooie vrouw. Met aangenaam gesis lokte ze nietsvermoedende vreemdelingen, om dan hun aderen leeg te zuigen tot uiteindelijk de dood er op volgde.

Tegenwoordig is het beeld van Lilith weer gekanteld en staat ze vooral voor de vrouw die haar mannetje staat in een patriarchale wereld. De reden dat slechts weinigen het bestaan van Lilith kennen, is dat zij uit de bijbel zou zijn geschreven. Daarmee werd de onafhankelijke en zelfstandige kant van de vrouw ontkend. Eva had immers niet de kracht van Lilith: zij was gehoorzaam en onderwierp zich aan Adam.

Lilith – godin? demon? eerste vrouw? feministisch icoon? a part of you?

Lilith