Ik geef haar verhaal de ruimte en jij?

Ja, ik geef haar verhaal de ruimte omdat……..


Nu, dat is heel eenvoudig: de geschiedenis is tot nu toe erg mannelijk georiënteerd; het is bovendien een geschiedenis van oorlogen en geweld. Het is nu aan de tijd het vrouwelijke rondborstig op de kaart te zetten. ‘De zachte krachten zullen winnen in het end’, scheef de dichteres Henriette Roland Holst al. Daarna zal de geschiedschrijving wellicht in evenwicht zijn en spiegelt zich deze harmonie in de samenleving.

Danielle van Dijk,
Schijfster van boeken over het vrouwelijk goddelijke
Herstory: Het Christendom en andere religies


‘Omdat onze geschiedenis nog altijd ‘vaderlandse geschiedenis’ heet. Omdat er bepaalde zelfstandige naamwoorden in het Nederlands zijn die van oorsprong vrouwelijk zijn, maar bij voorkeur als mannelijk worden behandeld. Omdat we altijd spreken en schrijven over mannen en vrouwen, jongens en meisjes, goden en godinnen, broers en zussen. Het mannelijke voorop. (De enige uitzondering is dames en heren). Omdat het Lieve Vrouwebeestje in Nederland lieveheersbeestje is gaan heten. Omdat God nog altijd Hij en Heer is. De Godin is weggeschreven en gedemoniseerd. Haar vanuit de diepten van onze psyche naar boven halen, is mijn aandeel in herstory.

Lida van de Water
Priesteres van de Godin, bezinningswerker, oprichter Rode Tent Bollenstreek, docent
Herstory: Maria, de Universele Vrouwe


‘Ik een bijdrage wil leveren aan het besef en de waarde van de vrouwelijke kant in ons, ons intuïtieve en creatieve deel, gelijkwaardig aan onze mannelijke, rationele kant. Het labyrint spreekt dit vrouwelijke deel in ons aan en geeft inzichten en antwoorden die we via onze ratio niet kunnen ontvangen. Ik wil graag een stem geven aan dit vrouwelijke symbool, dat ons veel kan schenken als we openstaan voor haar boodschappen.

Marion Kuiperi
Ritueelbegeleidster
Herstory: Het Labyrinth als symbool en wijze gids


Duurzaamheid als perspectief voor de toekomst kent vele gronden. Eén daarvan is dat slechts wanneer het wezenlijk vrouwelijk oerprincipe in gelijke waarde aan het mannelijk oerprincipe in de mens verbonden wordt, er een duurzame toekomst geschapen kan worden.’

Waarom schrijf ik? Waarom draait de aarde om haar as? Waarom tekent een kind?
Voorbij onze nieuwsgierigheid om een verklaring te vinden, zijn we. Ik ben, jij bent.
Oneindig rijk, oneindig arm, oneindig lelijk, oneindig mooi. Ongeacht of ons hoofd ooit zal begrijpen waarom, zijn we, leven we. Daarom schrijf ik.’

Joris Vincken
Inspirator, auteur, musicus
Herstory: Als ik echt mezelf ben, wie ben ik dan?

Iedere vrouw speelt verschillende rollen in het leven van anderen, bijvoorbeeld die van moeder, dochter, zus, geliefde, vriendin, collega, etc. Maar we spelen ook de hoofdrol in ons eigen levensverhaal én we zijn de verteller van dat verhaal. Inspirerende verhalen over andere vrouwen (zowel fictie als non-fictie) helpen ons om betekenis en richting te geven aan ons eigen leven hier en nu, zodat we de rol van ons leven heel bewust en met verve kunnen vertolken. Dat is de reden waarom ik ben betrokken bij Herstory.

Edith de Wit
Auteur, storycoach
Herstory: Leading lady van je eigen leven


Als puber vroeg ik me al af, waar ontlenen vrouwen hun bestaansrecht aan? Naast de magie van kinderen krijgen en het natuurlijke talent om zorgtaken aan te trekken, hun sexappeal naar mannen. De vrouw staat de afgelopen 2000 jaar nauwelijks in de schijnwerpers. Tegelijkertijd waren de eerste namen in de geschiedenis boekjes in de Middeleeuwen, Jacoba van Beieren en Hildegard van Bingen. Waar zijn de vrouwen gebleven? Daarom ben ik zo verheugd dat wij in Nederland een zo grote schat aan vondsten van Nehalennia (300 beelden) hebben opgevist uit zee.

Anneke Wittermans
Dansdocent, hoedster van de vrouwenlijn
Herstory: Nehalennia, het Genezende Licht bij het Water

Het over mezelf gaat. Herstory is my story. Zoals van zoveel mensen, bewust of onbewust. Ze is mijn bron, geeft kleur aan mijn ervaring. Alle kleuren. Steeds meer laat ze me voelen wat (zelf)liefde en eenheid is. Hoe zou ik niet haar verhaal de ruimte kunnen geven? Als ik het niet doe, ben ik het contact met mezelf kwijt en zit ik verstrikt in het verhaal van een ander. Wat met regelmaat gebeurt. Gelukkig leer ik haar steeds beter kennen.

Anna Beerepoot
Initiatiefneemster Herstory, priesteres; het Leven eren
Herstory: Liefde is, de weg, de waarheid, en het leven

JA, IK GEEF HAAR VERHAAL OOK DE RUIMTE OMDAT....

Ik doe mee omdat we met Herstory de oude kennis weer openen, opdiepen en laten zien hoe het nu geleefd kan worden als antwoord op de huidige vraagstukken. Door dit samen te bundelen in één boek versterken we het wakker worden van deze kennis en de mensen om ons heen, opdat zij ook kunnen bijdragen aan het herstel van de balans op aarde. Herstory is voor mij ook een uitdaging: het ‘diep voelend weten’ vanuit mezelf onder woorden brengen, erop vertrouwend dat dit gehoord kan worden in de ‘rationele’ wereld van nu.

Liane Lankreijer
Sociaal veranderaar
Herstory: Je gevoed weten

De beelden die we over het mannelijke en het vrouwelijke in onze maatschappij hebben, zijn hardnekkig en geworteld in een ver verleden. Ze werken, ook als we het niet willen, ongemerkt in ons door. Als we begrijpen hoe dat werkt, heb je een machtig instrument om de echte vrouwelijke kracht te ontdekken. Tijd om het grote bekendheid te geven!’

Karen Hamaker Zondag
Auteur, docent
Herstory: Het heilige huwelijk

De geschiedschrijvers hebben het patroon van een scheiding tussen mannelijke en vrouwelijke energie in een heldere dualiteit gegoten en verankerd. Door deze twee energieën als opponenten te zien blijven ze, ook vandaag nog, elk op zich, achter met een leegte en een onvolledigheid. We hebben nieuwe verhalen nodig om deze dualiteit eindelijk achter ons te laten.’

Ann Marie Ackaert
Auteur, verhalenverteller
Herstory: Jeanne D’Arc, een Shero


‘Met mijn verhaal wil ik het belang van de magie van het vrouwelijke aantonen in een maatschappij die vervreemd is van zijn wortels. Vrouwen en mannen kennis laten nemen van onze verborgen geschiedenis en de wijsheid van onze stammoeders. Laten zien dat er hoop is op een vreedzame samenleving waarin vrouwelijke eigenschappen en mannelijke eigenschappen gelijkwaardig aan elkaar zijn en het contact met Moeder Aarde is hersteld.’

Ineke Bergman
Auteur
Herstory: Zoektocht naar de magie van het vrouwelijke

Ik geef Haar verhaal de ruimte omdat ik niet anders kan. Het is waarom ik op dit moment in de tijd hier op onze Aarde leef. Deze belangrijke tijd, dit kosmische kantelpunt, heeft bij mij tot een diepe persoonlijke transformatie geleid. Oude wijsheid en vrouwelijke energie keren via de weg van mijn hart weer terug in mijn bewustzijn en zorgen voor innerlijke balans. Ik kan niet anders meer – hoe moeilijk soms ook – dan daar naar te leven en daarover te spreken.

Tanja Abbas
‘Balansbrengende onderzoeker’, ‘vertaler’ en verteller
Herstory: De wereldwijde kanteling

Ik geef Haar Verhaal de ruimte omdat Zij, het vrouwelijke goddelijke principe, de Godin, nog vaak niet gehoord wordt. Ik vind het belangrijk dat de generaties na ons weten dat er meer is dan zij via the ‘normale’ wegen horen. Dat al het leven ‘sacred’ is en dat zij daarom ook ‘sacred’ zijn. Haar verhaal is een verhaal waarin in iedereen haar/zijn rol speelt, waarin iedereen uniek en belangrijk is, gezien en gehoord mag worden en waarin diversiteit gevierd mag worden. De Godin is liefde in al haar vormen, Zij opent de poorten van ons hart naar een wereld van mededogen en verdraagzaamheid. Ik geef Haar verhaal de ruimte, omdat ik geloof in de heling die Zij kan brengen voor de toekomst van onze aarde en ons allemaal!

Marion Brigantia
Priesteres van de Godin
Herstory: Priesteres van de Godin door de eeuwen heen en nu

Ik geef Haar verhaal de ruimte omdat ik ervaar dat in deze tijd de lang verborgen, doch onafgebroken aanwezigheid van het vrouwelijke zo verlangend is om naar buiten te stromen. Mij zette Ze op het pad van de priesteres en haar drum.

Isabella Verbruggen
Drumpriesteres en vertaalster: En de drummers waren vrouwen
Herstory: In het hart van framedrumming