Samenvatting:

12 jaar geleden klopte de female factor aan mijn deur
Vele jaren heeft het geduldig in mij gewacht
tot ik er een bodem voor ontging
die liefdevol is en dicht bij me.
Opdat het zich in volle gedaante kan manifesteren
brullend als een leeuw.

Bereid, gretig en nederig neemt mijn female factor en die van al die andere vrouwen en mannen haar plaats in in de cirkel van het leven.
In een verstrengeling met de male factor.
Ze brengt nieuw zaad, nieuw leven voor onszelf, onze economie, gezondheidszorg, recht, …voor mens & maatschappij.
Een isme, holisme, dat uitgaat van wie of wat we in essentie zijn, liefde.

Een verhaal van verdriet en vreugde.
Een paradijs, een Gouden Tijd, een Samenleving in Balans, zou het dan echt in het verschiet liggen?

—–

Een modern verhaal over hoe ik mijn parel, mijn holistisch licht van liefde en eenheid, vond in de Bijstand. Over het herinneren van mezelf en het herinneren van onszelf, onze westerse cultuur.

Als ik aan jou vraag kies je voor leven of voor overleven, waar kies je dan voor? Als ik aan jou vraag kies je voor liefde of voor angst, waar kies je dan voor?

Als ik aan jou vraag kies je voor overvloed of voor lijden, waar kies je dan voor?

Het lijkt zo voor de hand liggend om in alle gevallen voor de eerste keuze te gaan. Toch zullen velen van ons – onbewust – vaak voor de tweede optie gaan. Ik deed dat in ieder geval wel en kwam als gevolg daarvan in de Bijstand terecht na 10 jaar ondernemerschap. Ik deel graag mijn verhaal met je omdat ik wil leven in liefde en overvloed.

Start Inspiratiehuis

Het is december en de geruststellende klanken van Chris Rea klinken weer over de radio. De afgelopen maanden, en ook december waren hectische, bijzondere maanden vol nieuwe gevoelens, sommige pijnlijk, angstig, sommige blij en liefdevol. Wat me bezig hield was de start van het Inspiratiehuis, mijn bedrijf. Tien jaar geleden ben ik gestart als sociaal ondernemer met FemaleFactor, in september overgegaan in het Inspiratiehuis.

Bij de start liep alles anders dan ik gedacht had. Subsidies gingen niet door, waar ik het laatste half jaar zo ongeveer al mijn tijd aan besteed had, waardoor ik financieel op een dieptepunt belandde zonder partner of spaargeld. In korte tijd voltrok zich een soort rollercoaster maar dan één die alleen naar beneden gaat. Eerst geen subsidies, vervolgens moet je ergens van leven dus leen je geld van je creditcard en sinds november dus in de Bijstand.

Het zet je aan het denken. Wat wil het universum mij laten weten, welke boodschap kan ik hierin lezen? Als het niet stroomt mag ik bij mezelf te rade gaan. Welke levenservaringen heb ik aangetrokken? Maak ik de goede keuzes en mag ik van mezelf echt helemaal zijn wie ik ben of ben ik een illusie aan het ophouden? Leef ik mijn eigen waarheid en wat is mijn waarheid eigenlijk?

Zoekt en je zult vinden

Niet in de linnenkast, niet bij de ander, alles wat je zoekt, vind je in jezelf. Als ik in mijn eigen spiegel kijk, mijn emoties, mijn eigen gedrag onder de loep neem wat zie ik dan? Daarvoor moet ik afdalen naar het spreekwoordelijke rijk der doden, mijn onderbewustzijn, daar waar zich alle hindernissen bevinden die me beletten om mezelf te voeden. Wat ik daar aantref had ik het liefste in een grote doos gestopt voor op zolder. Maar van Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater en psycholoog en mijn grote inspirator, heb ik geleerd dat we niet heel kunnen worden wanneer we aspecten van onszelf verborgen houden in onze schaduw. Een wond kan pas genezen als het aan het licht komt, als het wordt verwoord en aangehoord. Van welke beperkingen mag ik me bevrijden? Wat mag ik behouden, wat mag ik weggeven? Ik hoorde mezelf tegen anderen zeggen ‘ja, de documentaire over de terugkeer van de female factor is waar mijn hart ligt, die moet ik maken, ik kan niet anders, maar daar kan ik mijn geld niet mee verdienen.’ En dus ging ik andere keuzes maken, leuke, prima keuzes maar niet die mijn diepe verlangens stillen. Ik zag ook mijn eigen woede op mijn innerlijke man met wie ik soms een moeizame relatie heb vanuit mijn gevoel voor en betrokkenheid bij de ‘vrouwenzaak’. Het vrouwelijke dat zo lang ‘bedoezeld’ is geweest in onze cultuur, dat ik zelf zo lang bedoezeld heb en waarvan ik, net als alle vrouwen, een litteken draag. Innerlijke man, hoe kunnen jij en ik vrede sluiten? Vrouwelijk zelf, bij jou kom ik thuis.

Tegelijkertijd las ik het verhaal ‘meisje zonder handen’ van Clarissa Pinkola Estes en herkende daarin mijn innerlijke reis van dit moment. Wat een geschenk van diepe wijsheid dit verhaal, over het dolen en zwerven van de ziel en het zoeken naar je eigen plek als een grasspriet die langs de tegels omhoog kruipt naar het licht. De pijn van je hart voelen en een behoefte om te mogen vormgeven aan wie je wezenlijk bent.

Het herinneren van mezelf

Al van kinds af aan ben ik iemand met een brede interesse en beleving en sinds ik een paar jaar geleden mijn hart heb opengezet voor mijn eigen female factor, mijn vrouwelijke kant, komt er nog een heel universum bij waar ik mee wil verbinden. Politievrouw, organisatiekundige, sporter, ondernemer (whaahh, ondernemend), emancipatie, kunst- en cultuur, politiek. Sinds een jaar ook nog sjamanisme, religie en spiritualiteit vooral onze Oude Religie met God èn de Godin. En sinds heel recent blijk ik niet zo Brabants te zijn als ik dacht. Mijn Afrikaanse voorouders, hun muziek, dans en ceremoniën duiken op in mijn dromen en trancereizen. Een regenboog palet van kleuren, wit is alleen de kleur van mijn huid en ik voel dat dit niet het einde is, pas het begin van het ervaren.

Altijd zoek ik naar het geheel, de terugkeer van de vrouwelijke energie in een mannelijke wereld om balans tussen mannelijke en vrouwelijke energieën te creëren. De dualiteit overstijgen en eenheid ontvangen. Voor mij voelt dat kloppend, dan ervaar ik ‘compleetheid’, rust en harmonie. Kijkend vanuit het geheel hebben we overzicht, zien we samenhang, valt alles op zijn plaats, mag alles en iedereen er zijn en heeft zijn waarde. Het werken met de archetypen van Jung, de strijder, de zoeker, de minnaar, …. energieën die staan voor krachten en wijsheid die we allemaal in ons hebben, Geert Wilders zou het ook eens mogen doen. Hij zou begrijpen dat de ander geen vijand is of concurrent maar een spiegel van jezelf, van wat we nog gaan leren op onze weg naar heelheid, of zoals de Maya’s zeggen: ‘ik ben een ander van jezelf’. Diversiteit wordt opeens heel logisch, en het hebben van één waarheid een enorme beperking van ons menselijk potentieel. Eenheid in verscheidenheid, een geheel met vele gezichten.  

Ik kijk mijn innerlijke man in de ogen, ga misschien zelfs van hem houden J en heb hem gevraagd of hij mij wil helpen bij het verder in de wereld zetten van mijn talenten en bijdrage aan het geheel. Heelheid, liefde voor je Zelf, je goddelijke vonk zijn, ik ervaar het als een uitdaging. Een uitdaging met steeds nieuwe ervaringen om een ruimere blik te ontwikkelen en mijn bewustzijn te vergroten.

Een praktische uitdaging waar ik in het hier en nu tegenaan loop is, focus ik me op het vinden van een fulltime baan met de rust van een stabiele financiële basis.   Zoek ik een opdracht voor enkele dagen in de week. Of draag ik bij aan het herinneren van ons holistisch mens-zijn en de doorwerking daarvan in onze samenleving. Misschien is sociaal ondernemen vanuit een vernieuwend mens- en wereldbeeld een luxe die ik me niet kan veroorloven als alleenstaande vrouw? Tegelijkertijd voel ik van binnen een vulkaan die wil uitbarsten om datgene te doen waar ik goed in ben. Wordt het het waakvlammetje van de financiële zekerheid, de vulkaan van mijn passie en essentie of een combinatie van beide? Hoe kan ik mijn tijd het meest zinvol besteden voor mezelf en voor het geheel (gemeenschap)? Ik weet dat het leven me precies geeft wat nodig is voor mij. Te lang heb ik in hetzelfde patroon gezeten. Ik verlang ernaar om de hele schepping te ervaren.

Mijn hart, mijn vulkaan, mijn droom
Mijn hart heeft behoefte aan een weg in liefde tussen mensen waarmee ik liefde, zachtheid en inspiratie kan delen. De herinnering aan zielenpijn en woede wegwassen en een belichaming worden van de liefde van Moeder Aarde. Steeds meer probeer ik me over te geven aan Moeder Aarde, die het zaadje van een droom in mij plantte over een ontluikende female factor, de vrouwelijke kant van de schepping en een –isme dat uitgaat van wie of wat we in essentie zijn, liefde. Holisme. Holisme, biedt ons als samenleving, als westerse cultuur een alternatief verhaal in deze tijden van grote verwarring en angst. Het biedt ons een nieuwe kans om te aarden met respect voor onszelf, elkaar en het grotere. Het is een verhaal dat niet gaat over politiek rechts of links, niet over ideologisch liberalisme of socialisme, maar over de som van beide die meer is dan de delen. In ons allemaal bevindt zich een wonderbaarlijke en liefdevolle kracht voorbij de grenzen van het ego.

Wat een tijd. Ik ben ontzettend dankbaar voor de levensles die ik aan het leren ben. Door minder te controleren vanuit mijn hoofd, kan ik in mijn hart ontvangen en ontwikkelt zich beetje bij beetje een oervertrouwen. Het geeft me het grootste cadeau denkbaar, het zaadje voor mijn eigen, voedende, bloeiende boom. Steeds meer voel ik dat ik met dit verhaal ga aarden, een verhaal van liefde en onderlinge verbondenheid met alles wat leeft. Een verhaal dat niet alleen in mij leeft maar in steeds meer mensen. Een net van licht verspreidt zich via de boomwortels, via onze bloedvaten, ook al lijkt aan de oppervlakte vooral de donkerte te overheersen. Wat we zien bij de verkiezing van Trump en ook in de verdrietige en weerzinwekkende gebeurtenis in Berlijn en eerder in Parijs is yang (mannelijke) energie die uit balans is, destructief is. Eenzijdig ontwikkelde yang energie met de focus op instinctief gedrag en krachtsmeting, dat de verbinding met de yin energie (vrouwelijke) energie heeft verloren waardoor een gebrek aan voelen en invoelend vermogen ontstaat met andere mensen, milieu en maatschappij.   

Het herinneren van onszelf als westerse cultuur

Het maakt eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is dat er alternatieve verhalen ontstaan en dat we die verhalen samen delen. Ook als westerse cultuur zitten we, net als ik zelf, volop in een transformatie van het onszelf herinneren. Al onze uitgangspunten, onze fundamenten, onze dominante denkbeelden, de waarheden in onze westerse cultuur zoals we die lang gekend hebben zijn aan het veranderen, aan het kantelen. Een heuse paradigmashift. Veranderen gebeurt binnen hetzelfde paradigma, transformeren vereist een ander paradigma. Volgens inheems- Amerikaanse traditie is deze tijd de tijd waarin we overgaan van de Vierde Wereld, de wereld van Afgescheidenheid, naar de Vijfde Wereld, de wereld van Vrede en Verlichting. Ook de Maya’s hebben deze omwenteling voorspeld.

Een nieuw verhaal ontstaat

Voor veel mensen is het voelbaar dat de energie aan het veranderen is. We zien het terug in de ingrijpende veranderingen in onze maatschappij. Allerlei verborgen en onbewuste zaken komen aan het licht en vele oude structuren staan op instorten, ze passen niet meer bij de Nieuwe Tijd. Onze samenleving verandert van een hiërarchische top-down samenleving naar een duurzame bottom-up netwerkmaatschappij. Onze economie verschuift van een lineaire economie waar producten eindigen als afval naar een circulaire economie waarin producten of bestanddelen opnieuw worden ingezet als grondstof. In allerlei sectoren zoals zorg of energie en op allerlei gebieden, denk aan economische modellen of consumptiepatronen raken lang gekoesterde ideeën en ‘waarheden’ achterhaald.

Vanuit het heersende westerse dualistische wereldbeeld zijn dit allemaal losse ontwikkelingen. Als we het geheel overzien, gaan we patronen herkennen en ook ons eigen aandeel hierin herleiden. Aan de horizon zien we een nieuwe universele wereld ontstaan geworteld in een ander, een holistisch mens- en wereldbeeld. Door de eeuwenlange onderwaardering in onze westerse cultuur van vrouwen en het vrouwelijke, de helft van ons menselijk potentieel, verdwenen de vrouwelijke waarden zoals eenheid, samenhang en zorg voor allen en alles, langzaam naar het rijk van het onbewuste. Tot nu, tot deze tijd waarin we hen weer wakker kussen en bevrijden. De yin energie komt weer terug in ons bewustzijn en ook de yang energie is aan het veranderen en gaat het volledige spectrum van mannelijkheid beslaan nadat de focus lang vooral op macht, dominantie en controle lag (denk onder andere aan hiërarchie,  piramideorganisaties en onze monotheïstische godsdiensten met één autoritaire mannelijke God). Als we beide kanten van onze natuur, de hoofd (yang) en de hart (yin) -kant erkennen, kunnen we de geschenken van beide kanten verzamelen en in ons hart realiseren. Een evenwicht tussen beide energieën met het hart en het innerlijk weten in het centrum, haalt het beste in de mens naar boven.

Vanuit gelijkwaardigheid van het vrouwelijke ontstaat er partnerschap met het mannelijke. En vanuit partnerschap ontstaat de noodzakelijke balans en eenheid, individueel en collectief. Zo maken we een stap richting een nieuwe samenleving in balans.”

Annine van der Meer, Academie Pansophia

Het omarmen en herwaarderen van het vrouwelijke en het verbinden van hoofd en hart energie heeft invloed op alles, op de relatie tussen man en vrouw, op de dagelijkse rollen en levensmogelijkheden van individuele mannen en vrouwen. Maar net zo belangrijk is dat het een diepgaand effect heeft op al onze instituties, op hoe we sociale, politieke, economische zaken vorm geven en organiseren – en op de richting van onze culturele evolutie, en dan met name of die vreedzaam of oorlogszuchtig zal zijn.

Ook de invulling van onze leefgebieden economie, zorg, onderwijs, recht, kunst en cultuur, ecologie en misschien wel de belangrijkste, religie zijn aan het veranderen en dat zal nog ingrijpender worden. Ik noem er een paar:

Economie > De overgang van een lineaire economie naar een cyclische economie is al volop ingezet. De westerse economie en economische modellen gaan vooral uit van de rationeel denkende en handelende mens en doen daarmee geen recht aan de irrationele kant van de mens (emoties) die op de financiële markten maar ook bij alle andere beslissingen overheersen. Het bbp, bruto binnenlands product, gaat nu nog uit van een beperkt welvaartsbegrip, dat alles meet behalve wat echt de moeite waard is (uitspraak Robert Kennedy). Bovendien worden alle kosten die nu nog op toekomstige generaties worden afgewenteld, zoals milieuschade, niet meegenomen. De toename van het vrouwelijk oerprincipe zorgt er voor dat welvaartsgroei niet langer als een voldongen feit wordt gezien en langzaam overgaat in een welzijnsstreven voor alles en iedereen binnen de samenleving. Marktmechanismen als concurrentie en het denken in winnaars en verliezers laten we steeds meer achter ons omdat we vanuit liefde gaan leven met de behoefte om samen win- win situaties te creëren. Eigendomsrechten (bezit) maken plaats voor gebruikersrechten (delen). Het in de economie belangrijke begrip schaarste gaat alleen uit van materiële behoeften en schaarste in productiemiddelen en gaat voorbij aan de vraag wat onze werkelijke behoeften zijn.

Kunst en cultuur > (Beeldende) kunst is de taal van de ziel. In de negentiende eeuw werd alle cultuur historisch en kunst werd kunstgeschiedenis. Door over kunstwerken te spreken vanuit een kunsthistorisch perspectief heeft de kunst haar eigen taal gecreëerd. Een rationele taal die focust op formele kwaliteiten als stijl, vorm en kleur terwijl creativiteit zelf, het omzetten van een idee in een kunstwerk vraagt om de taal van de ziel. Kunstwerken zijn geen ‘brainchildren’ maar ‘soulchildren’. Lange tijd heeft de kunstsector vooral aandacht gehad voor de rationele kant van de kunst (mannelijk oerprincipe) en minder voor de emotionele kant van de kunst (vrouwelijk oerprincipe). Misschien is de kunstsector daarmee wel een beetje afgedreven van haar creatieve en spirituele roots? Kunst als taal van de ziel is een taal die iedereen spreekt en biedt de kunst de mogelijkheid meer onderdeel te zijn van het dagelijks leven van mensen, buiten de eigen instellingen en sector om. Door toename van het vrouwelijk oerprincipe in de kunst, wordt kunst meer vraaggericht, behoefte georiënteerd, met meer aandacht voor het persoonlijk ervaren. Naast het presenteren van kunstwerken gaan andere functies ontstaat zoals toepassen als beeldtaal of voor het helen van de ziel, in de vorm van krachtsymbolen op transitiemomenten bij geboortes, binnen de uitvaart- en huwelijksbranche als aandenken of bij rituelen.

Gezondheidszorg > De westerse gezondheidszorg is vooral gericht op het bestrijden van de symptomen van een ziekte, op dat wat zich aan de buitenkant manifesteert. Een ziekte ontstaat echter door een disbalans aan de binnenkant,  in dat wat niet zichtbaar is. Iets is psychisch niet doorleefd en uit zich als een verwonding naar buiten. Door het niet –doorleefde binnenkamers te houden krijgen we geen hulp bij de aanpak van het echte probleem. Een holistische gezondheidszorg richt zich op beide kanten van de disbalans, oorzaak en gevolg, innerlijk en uiterlijk, het vrouwelijk en het mannelijk oerprincipe. Daarnaast is er een disbalans binnen de gezondheidszorg doordat de macht grotendeels bij het verzekeringswezen en bij farmaceutische bedrijven ligt. In toenemende mate zullen traditionele natuurlijke genezingsmethoden hun plek terugkrijgen. Denk aan homeopathie, acupunctuur, ayurveda, geneeskrachtige kruiden etc.

Veel meer valt er nog over te zeggen en dat doe ik dan ook graag in 2017.

Mijn wensen voor 2017

Wat ik de afgelopen maanden ervaren heb is dat er een kracht in mij schuilt die zoveel groter is dan mijzelf. Bijstand of geen bijstand, mijn kracht wil stromen, naar buiten, de wereld in, leven.

If you build it, they will come; koop een paraplu en de regen komt

Het is een kracht die we allemaal in ons hebben, een liefdevolle creatieve energie die ons vanuit onze eigen boomwortels voedt op elk niveau: emotioneel, rationeel, spiritueel, psychisch en – hopelijk bij mij in de toekomst ook –  economisch. “ Even when the world is shrouded in darkness, your true Self is shrouded in light.” (Marianne Williamson)

Twee jaar geleden bezocht ik een inheems Amerikaanse. Dat bezoek was een bevestiging en maakte zo veel duidelijk. “You have a message to bring to the world and it needs to get out there. It needs to reach the masses. I see a lion come out of you and as a native american this is saying that it is time to rowr. It is time to stand in your power as a lion and you have been hibernating, hiding. You need to come out and rowr.”   

De Bijstand geeft me het laatste zetje om te brullen als een leeuw. Ieder die zich geroepen voelt mag nu opstaan om zijn of haar licht te laten schijnen. Zoveel mensen die geweldige initiatieven opzetten, plastic soup opruimen in de oceaan, vluchtelingen helpen of op een nieuwe manier groene landbouw bedrijven. We hebben allemaal iets bij te dragen aan deze verwarrende wereld. Laat je persoonlijke waarheid zien door je overtuigingen daadwerkelijk vorm te geven in je dagelijks leven. We zijn geboren om groots te zijn. Voor alle vrouwen die besloten hebben om krachtig te zijn en vrij van pijn is er een speciale rol weggelegd als bruggenbouwers tussen onze linker (ratio) – en rechter (holistisch) hersenhelft, tussen de Oude en de Nieuwe Tijd, tussen vrouwen onderling en tussen vrouwen en mannen. Met zachte ogen, en onze handen op de nieuwe aarde, onze baarmoeder en bekkengebied. Bereid, nederig en gretig om onze plaats in te nemen in de cirkel van het leven. Voor mannen is er de belofte van een evenwichtige en diepe mannelijkheid met een rijke oogst aan yang kwaliteiten zoals actie en doelgerichtheid gecombineerd met een scala aan yin vermogens zoals verbondenheid en betrokkenheid.

Als het mijn innerlijke man en vrouwelijk Zelf gegeven is willen wij in 2017 onze levensmissie, het Goddelijk Vrouwelijke integreren in het Leven opdat een nieuwe 21ste eeuwse balans kan ontstaan met het Mannelijke en onze holistische waarheid van liefde, eenheid en verlichting verder uitdragen.

Inspiratiesessies, workshops:

Verhalen delen met elkaar over onszelf en onze cultuur. Misschien heb jij je parel gevonden in een echtscheiding, ontslag, toen je liefdevol een plant aanraakte of zoek je er nog naar. Deze tijd is zo intensief en er komt zoveel negatiefs naar boven, dat kunnen we alleen doorkomen met een zoekende geest en door ons open te stellen voor elkaars waarheid. Samen dikke tranen, oprechte tranen huilen over het leed dat geleden is, zwervend en grabbelend in ons innerlijke bos, vol met dieren, insecten, vogels, bomen, bloemen en seizoenen en de vreugde van een paradijs, een Gouden Tijd, een Samenleving in Balans, zou het dan echt in het verschiet liggen? 

Boek:

Alles wat ik hier geschreven heb en alles wat de komende maanden nog op mijn pad komt zou zomaar in een boek kunnen eindigen. Als ik de voortekenen goed interpreteer zou dat heel goed kunnen.

Documentaire:

Hello from the other side (werktitel); Richard Dols, regisseur en ik zijn daar sinds 1,5 jaar mee bezig. Het is een ontwikkel- en rijpingsproces wat ook erg met mijn eigen ontwikkeling te maken heeft. Inmiddels zijn we zover dat we het oorspronkelijke idee gaan omzetten in een verhaal met beoogde hoofpersonen. Het verhaal draait om vier actuele thema’s: een deel van onze geschiedenis die we vergeten zijn, duurzaamheid (niet de buitenkant waar het gaat over techniek maar de binnenkant van duurzaamheid die gaat over onszelf), zingeving (elke cultuur heeft een zingevend verhaal nodig, de westerse cultuur heeft er momenteel geen), de terugkeer van het vrouwelijke en in het verlengde daarvan de herwaardering van vrouwen.

Deze weken van december en januari schrijven we een treatment (opzet), in februari gaan we op zoek naar een producent en in maart/ april mogelijk crowd funden om ook een achterban op te bouwen. Als alles goed gaat willen we in oktober 2017, het Keltische nieuwjaar, Samhain en de start van het Keltische Jaarwiel gaan draaien voor de periode van een jaar.

Met wie ik heel graag in contact kom:

Met iedereen die zijn of haar hart ten hemel heft

En ieder die geen idee heeft waar ik het over heb.

Vooral met alle liefdevolle brullers en stille wateren onder ons die net als ik verlangen naar een vruchtbare fe & male factor voor mens en maatschappij. Liefde, eenheid en verbinding met alles wat leeft. Gelijkgestemde zielen.

Ik ben heel dankbaar dat ik op een kwetsbaar punt in mijn leven kon terugvallen op de Bijstand. In de basis is het een mooie voorziening van onderlinge solidariteit. Alles in mij wil nu weer mijn eigen geld verdienen.

Graag vervolg ik mijn levensreis overal waar ik mijn holistische licht mag laten schijnen:   

  • inspiratiesessie, workshop, lezing over onze persoonlijke natuur en de westerse cultuur
  • betaalde opdracht voor 2 of 3 dagen in de week om mijn onbetaalde werk te kunnen financieren. Ik denk aan strategisch advies of een trendanalyse voor een sector of organisatie, wat zijn de gevolgen van de huidige paradigmashift voor de fundamenten van…;
  1. Wat is aan het kantelen binnen onze westerse cultuur wat ook invloed heeft op onze organisatie? Kijkend vanuit het geheel, inzoomend op een specifieke vraag.
  2. Hoe kunnen we als organisatie aansluiten bij de Nieuwe Tijd in plaats van ons laten verrassen door alle nieuwe ontwikkelingen?
  3. Wat betekent het kantelen voor onze sector, branche, organisatie/ afdeling en onze mensen op de langere termijn?
  4. Welke uitdagingen, mogelijkheden en nieuwe oplossingen gaan er ontstaan waar we als organisatie op kunnen inspelen en die we in ons voordeel kunnen benutten?
  5. Hoe kunnen we levenskracht aanboren en leven blazen in onze visioenen en ze zo zichtbaar maken in onze daden? 
  • Donateurs, sponsoren, financiers, vrienden die net als ik van mening zijn dat er in alle discussies over onze identiteit die er zijn en nog gaan komen, behoefte is aan een alternatief, oud en vernieuwend holistisch verhaal over wie we zijn, wat ons verleden is en hoe onze toekomst er uit kan zien.

Mensen die financieel bij willen dragen aan het

herontdekken en integreren van het Goddelijk Vrouwelijke in het Leven

en verdere ontwikkeling en bewustwording van de holistische levensfilosofie waardoor

een nieuwe 21 ste eeuwse balans kan ontstaan tussen het Goddelijk Mannelijke en het Goddelijk Vrouwelijke.

Mensen die zo het tot stand komen van mijn grotendeels onbetaalde programma’s zoals de documentaire, eventuele boek en alles wat we samen nog meer voor moois kunnen bedenken om de wereld te inspireren met een verhaal van liefde, eenheid en verbinding, mede mogelijk maken; 


en overal waar ik mijn levens licht mag laten schijnen

als projectleider, als secretaresse

als winternimf

Dood en wedergeboorte

De grote dood is ook de grote geboorte, elk einde is ook een begin. Materie kan niet geschapen of verwoest worden, hij verandert slechts van vorm. De Godin Cerridwen uit de Oude Religie leert dat het zo ook met ons is. Soms mag iets in ons sterven, een baan, een relatie, een patroon om plaats te maken voor een nieuwe gedaante. Zo blijft de cyclus vruchtbaar.

In een wereld waarin alles verbonden is, is het persoonlijke cultureel en het culturele persoonlijk. Iedereen die aan zijn eigen schaduw werkt en zijn innerlijke man of vrouw een hand geeft, bevrijdt niet alleen zichzelf maar zorgt er ook voor dat anderen niets voor jou hoeven in te vullen en in hun eigenheid kunnen worden gezien. Zo bouwen we samen een nieuwe wereld van liefde, vertrouwen en overvloed. 

De afgelopen maanden waren intens en heftig. Ik heb best wat meegemaakt in mijn leven, zoiets nog nooit. Steeds een tree lager, om de uitdagingen te zien waarmee ik geboren ben èn de uitdagingen die ik eigenhandig gegraven heb. Er waren vele verdrietige dagen waarin het enige dat ik wist was, dat ik het niet meer wist. Dan wordt je je weer even heel bewust van je eigen nietigheid in het het geheel. En nog weet ik niet hoe ik mijn rekeningen de komende tijd ga betalen, behalve dat ik voel dat het goed komt. Dat het goed is. Financieel aan de grond raken is hoe pijnlijk ook, het begin van nieuwe groei. Twaalf jaar geleden klopte de female factor aan mijn deur. Vele jaren heeft het in mij geduldig gewacht tot ik er een bodem voor ontging, dat dicht bij me is, dat liefdevol is, opdat het zich in volle gedaante kan manifesteren. De vreugde van het nieuwe zaad voelde ik de afgelopen weken als ik door mijn huiskamer danste. De vreugde van het nieuwe zaad voel ik ook als ik naar de brakke grond van onze westerse cultuur en samenleving kijk. We hebben aarde, Moeder Aarde, nodig om naar de hemel te kunnen reiken. Nieuw leven wordt zichtbaar in zoveel mooie initiatieven of wacht nog om opnieuw geboren te worden of we het als mens willen of niet. Het is een trouwe kracht die we van nature bezitten, een kracht die zorgt dat we uiteindelijk voor het leven kiezen.   

Ga nu niet zelf proberen ook een parel te vinden in de Bijstand. Ik heb lang genoeg met vrouwen in de Bijstand gewerkt om te weten dat als je hem al vindt, de kans vrij groot is dat je hem na een half jaar kwijt bent. Nooit zeiden deze lieve, mooie, prachtige, vrouwen tegen mij dat de Bijstand voor hen een geschenk was. Altijd was er de aarzeling, zelftwijfel en onzekerheid over hun levensbestemming terwijl ze ieder met hun voedende zaadje een bos zouden kunnen planten als ze de kans kregen. Moge het basisinkomen ons allen verlichten en een financiële basis leggen onder vele bloeiende bomen.  

Over bomen gesproken, dit jaar vierde ik voor het eerst Yule, de winterzonnewende, het Heidense lichtfeest (zie foto). De nacht van 21 op 22 december was de langste nacht van het jaar en in deze nacht schonk de Godin het leven aan het licht. De zon keert weer terug en vanaf dan worden de dagen weer langzaam langer. Yule is een positief feest van hoop en belofte van een nieuw begin. Yule verbindt me met mijn eigen licht.

Voordat we het verhaal uitblazen wil ik nog een paar mensen bedanken voor hun steun in de afgelopen maanden, ieder op hun eigen manier.

Natasja, lieve buuf, elke dag een praatje over het persoonlijke klimaat van de dag. Ondanks dat ik spiritueel in het oude Europa, Afrika en Amerika verblijf en jij in India en het oosten weten we elkaar te vinden en delen we al ons verdriet, hoop en liefde. Kleine kadootjes zijn het, grote healings. Ik omhels je. xxx

Joost, jij en ik komen wel van dezelfde spirituele planeet en wat reik je me waardevolle bouwstenen aan. Van een vision quest wandeling langs ongebaande paden, naar tarot leggingen met een kantelende toren, een dwaas en een hogepriesters, en een prachtige mudgevleugel van een vrouwtjeseend voor het reinigen van mijn energieveld, mijn aura. Ik omhels je. xxx   

Marjolein en Mark, we zijn niet van dezelfde spirituele planeet, wel van een aardse met een lange, lange vriendschap uit een tijd dat we nog met de barbies speelden en stratego en land veroveren nog een onschuldig spel was. Altijd zijn jullie er voor mij, als een surrogaat vader en moeder waar ik op terug kan vallen. Ik omhels jullie. xxx

Jij, lieve bekende of onbekende die dit verhaal helemaal heeft uitgelezen of meteen naar het einde heeft gescrolld. Dank je wel voor je tijd en aandacht. WOW.

Alle goeds voor de komende dagen. Heb een liefdevolle tijd met alles en iedereen die je dierbaar is en de allerbeste wensen voor 2017.

The end.

Anja Beerepoot

Wereldoverbrugger

Anja Beerepoot is afgestudeerd als organisatiekundige en politieofficier, werkte in Amsterdam o.a. bij het regiokorps en sinds een kleine 10 jaar zelfstandig als inspirator en sociaal ondernemer. Anja Beerepoot inspireert en spiegelt vanuit the bigger picture, kijkend naar onze westerse cultuur met een integrale, holistische blik. Anja is oprichter van het Inspiratiehuis/ FemaleFactor. Anja staat ingeschreven bij Sprekersbureaus Athenas en De Spreker.