Ik wil alle Herstory auteurs bedanken voor hun bijdrage. Zonder het Herstory pad had ik niet nu hier kunnen staan. Ook al komt er geen boek, dat blijft. En ik heb genoten van alle verhalen. Mijn behoefte is veranderd en daar gaat deze post over.

🌟

Soms voel je dat een post voor jou bestemd is. Dat voelde ik met onderstaande post van Hetty over de Katharen ziel. Vorige week donderdag tijdens onze huiskamerontmoeting heb ik namelijk mijn verlangen naar de ‘kerk van de liefde’ ingebracht. En ik heb een aantal van de spelregels uit Hetty haar post genoemd.

🌟

Voor mij is de kerk van de liefde een kerk waar god niet heet Allah, Boeddha, de Vader, Heer of Jaweh maar Marieke, Ton, Anna en Youssef. ‘God dwells within you, as you’, in god(in), met god(in), door god(in), als god(in). Onafhankelijk van je omstandigheden of je bewustzijn ben je altijd ‘heel’ als mens/god(in). Alles is liefde, alles is leven, alles is god(in), alles is bewustzijn. Daardoor kun je van jezelf en je medemens houden precies zoals ze nu zijn. De rijkdom en diversiteit van al je sisters & brothers. Het betekent niet dat je nu ‘klaar’ bent en dat er niets meer hoeft te veranderen. Door de relatie met jezelf te verdiepen kan je de liefde die je bent ook steeds meer ervaren in en om je heen. Met een open hart en mind. Dat is het pad van de heilige seksualiteit waarin onze liefdeswond verandert in volwassen liefde.

🌟

De kerk van de liefde is voor mij niet een kerk waar één iemand het weet en de rest luistert. Het is een kerk die gebouwd wordt op de kracht en kwetsbaarheid van alle deelnemende individuen. Daarom gaat het er ook niet zozeer om dat we nu allemaal dat ene verhaal geloven over Jezus, Boeddha, zelfrealisatie of heilig huwelijk maar dat we geloven in onszelf en elkaar. Het is dienen aan het grotere geheel door je eigen uniciteit te leven, jouw verlangens en gevoelens te eren, jouw waarheid en jouw stem te laten horen. Daar raakt ‘liefde’ aan seksualiteit, ‘liefde voelen’ in de zin van jouw levensenergie laten stromen. En de ene keer luisteren we naar Youssef en de andere keer naar Marieke.

🌟

In de kerk van de liefde begrijpen we dat ieder mens naast oneindig verschillend van elkaar ook onlosmakelijk verbonden is met alles en iedereen. En dat liefde meer gevoeld wordt als het zonder condities gegeven en ontvangen wordt, als het vrij is. Liefde die vrij laat is min of meer vanzelfsprekend als je weet wat jou gelukkig maakt en je jezelf dat kan geven. Een ander hoeft het niet te doen die kan jou helpen jezelf verder te ontmoeten. Wat je echt gelukkig maakt is vaak heel iets anders dan wat je denkt dat je gelukkig maakt. Dat is levenservaring opdoen zodat jouw geluk en vrijheid niet ten koste gaat van die van een ander maar elkaar juist versterkt. Toch zal altijd blijven gelden dat het leven ups-and-downs kent, en zonder wrijving, zonder spanning geen glans. Verder wil ik er niet te veel over zeggen want de kerk van de liefde doet geen poging anderen te beleren (met één waarheid – mijn toevoeging), zoals in de post van Hetty staat. Het put juist uit alle verschillende ervaringen, tradities, religies, ideeën al naar gelang wat passend is. Vooral het gevoel van liefde staat centraal en dat is verrijkend over ideeën, verhalen en overtuigingen heen.

🌟

Praktisch denk ik aan hartontmoetingen waarin we onze ervaringen delen over het leven, liefde en seksualiteit zoals we die net gehad hebben, onze huiskamerontmoeting. Ik denk aan samen zingen, rituelen en ceremonies organiseren omdat dat enorm leuk en verbindend is en misschien heb jij nog wel andere ideeën. Bij de tempel van de liefde voel ik i.t.t. bij de kerk van de liefde ook een duidelijk erotisch aspect waarbij het gaat om op jouw manier te genieten van liefde, van wat jouw vreugde geeft tot intiem lichamelijk contact met jezelf en/ of anderen en daar plezier aan te beleven. Maar niets hoeft.

Oproep voor een community van gelijkgestemden!

Beste wereld, voel jij net als ik dat de tijd gekomen is om je met anderen te verbinden op een onderwerp waar je gepassioneerd over bent en dat je zin geeft zoals ‘liefde’ en ‘liefde die vrij laat’ of ben je daar nieuwsgierig naar en wil je dat graag onderzoeken in de veilige omgeving van een groep gelijkgestemden. Voel je dat de ‘kerk van de liefde’ en/of haar vrouwelijke variant ‘de tempel van de liefde’ iets raakt in jou, misschien hoor je daarbij? Ben je ook verlangend om deel te zijn van een community, en te willen bijdragen aan de verdere creatie van deze bloem? Je bent tot niets verplicht, ik nodig je uit om mij dan te mailen op abeerepoot@gmail.com en misschien kunnen we samen oplopen.

——

Post van Hetty Aarts op Linked In van afgelopen dinsdag

🌟 De K A T H A R E N – ziel 🌟

🌟 De ‘Katharen’ betekent letterlijk (vanuit het Grieks vertaald) ‘de Zuiveren’… de zuivere ziel.

Deze zielen herkennen elkaar aan de 🌟 ogen 🌟, de wijze van Zijn en aan de wijze van (niet) handelen;

aan geen ander uiterlijk gebaar dan de broederlijke en zusterlijke omarming…

🌟 Deze ziel wil alleen maar dienen en Zijn met al dat Is.

Ze beoefent de waarheid van de liefde met haar hele Zijn.

Wie ertoe behoort, Weet het.

🌟 Ze doet geen pogingen anderen te beleren.

Ze probeert alleen maar te Zijn en door haar Zijn te geven.

Ze vertrouwt op haar innerlijk Weten en her-Innert zich wie zij in Wezen is.

🌟 Ze leeft in de wetenschap dat de hele aarde een levend wezen is en wij er deel van zijn.

🌟 Ze weet dat de tijd gekomen is:

de weg van de ik-gerichtheid, uit vrije wil terug naar de eenheid.

🌟 Ze maakt zich niet met luide stem bekend,

maar werkt uit het vrije domein van het (stille) Zijn.

Ze maakt een buiging voor allen die de weg der Liefde deden oplichten.

Ze is in vreugde van het Zijn, in Liefde.

🌟 Ze kent geen angst of schaamte.

🌟 Allen die voelen dat ze erbij horen, horen erbij.

Zij behoren tot de kerk van de Liefde.

🌟 De kerk van de Liefde heeft geen vaste vorm, geen geheim en is geen mysterie.

🌟 De wereld zal veranderen, wanneer wij mensen dit willen,

maar alleen doordat eerst wijzelf veranderen.

🌟 H U N L I C H T Z A L

N O O I T D O V E N ! 🌟

Bron: Coriene Moll

https://www.linkedin.com/…/hetty-aarts-78173555_de-k-a…
🌟