Basis vrouwtypen

Archetypen en Godinnen
De basis voor de vrouwtypen ligt bij Carl Gustav Jung (1875 – 1961). Deze psychiater en psycholoog schreef dat 95 procent van ons gedrag onbewust is. Onbewuste patronen – die hij archetypen noemde -bepalen ons handelen, onafhankelijk van tijd of cultuur. Hij zag archetypen als instinctieve gedragspatronen die deel uitmaken van een collectief onbewuste. Collectief, omdat ze bij alle mensen over de hele wereld min of meer hetzelfde zijn.

Deze patronen beïnvloeden van binnenuit het gedrag van vrouwen. Zo is de betekenis van het begrip ‘moeder’ universeel en al eeuwenoud en roept het over de hele wereld en in alle tijden hetzelfde beeld op van ‘onvoorwaardelijke liefde’, ‘zorgzaamheid’, ‘warmte’, ‘genegenheid’, ‘empathie’ en ‘dienstbaarheid’.

De Amerikaanse psychiater Jean Shinoda Bolen borduurde voort op deze archetypen en schreef in de jaren 80 het boek ‘Godinnen in elke Vrouw’. Hierin schreef zij over zeven Griekse godinnen – als personificaties van belangrijke archetypische patronen in vrouwen – waarvan Athena en Aphrodite de meest bekende zijn. Je zou kunnen zeggen dat de zeven vrouwtypen een eigentijdse versie zijn van de godinnen.

Eigen onderzoek 
Daarnaast deden FemaleFactor en SmartAgent, bureau voor belevingsonderzoek, onderzoek bij 1000 vrouwen representatief voor Nederland. Aan de deelneemsters zijn diverse vragen voorgelegd, onder andere betreffende hun karakter, hun gezinssituatie, hun hobbies, levensmotto’s en waarden. De antwoorden geven een goed beeld van wie de Nederlandse vrouw eigenlijk is. De eerste resultaten van het onderzoek tonen aan dat gemiddeld 8 procent van de Nederlandse vrouwen een profiel heeft waarin Leading Lady het dominante type is. Voor alle vrouwtypen geldt de volgende totaalscore:

o Serene Soul 27 %
o Passion Diva 23 %
o Mommy Dear 17 %
o Loving Ally 12 %
o Miss Feelgood 8%
o Leading Lady 8%
o Brave Sis: 5 %

Op basis van deze eerste resultaten kunnen we concluderen dat Serene Soul het vrouwtype is dat in Nederland het meeste voorkomt (27%), gevolgd door Passion Diva (23%) en Mommy Dear (17). Wil je weten wat jouw eigen scores zijn, doe dan de test op de homepage.

Het onderzoek van FemaleFactor en SmartAgent bracht onder andere nieuwe informatie over favoriete merken en mediagebruik. De vrouwtypen bieden op deze manier een mogelijkheid om de vrouw van nu steeds beter te leren begrijpen.