Ann Marie Ackaert

Ann Marie Ackaert, auteur

1 Jij komt uit België. Hoe leeft Herstory in België?

“In België komen vrouwen samen in kringen, Red Tents, grootmoeders kringen, female circles. Dingen worden gedeeld, ervaringen uitgewisseld en acties ondernomen. Vooral op sociale media vinden de groepen en de acties weerklank. Denken we maar aan het initiatief “Mei Plastiekvrij” 2018. Gestart vanuit een kleine vrouwenkring met een grote ecologische boodschap.

Ook gemengde kringen met als focus het in balans brengen van het vrouwelijke en het mannelijke in elk van ons, kennen meer en meer opgang. Vanuit een grotere sociale gedragenheid samen ontdekken en voelen hoe we duurzame en inclusieve keuzes kunnen maken voor onze toekomst.

De noodzaak aan meer sociologisch denken dringt zich op en wordt kenbaar op sociale media in België. Vaak komt deze nieuwe wind binnengewaaid vanuit onze noorderburen. Maar ook als kleinere gemeenschap voelen we de roep naar meer mede-verantwoordelijk, naar meer bewust leven.

2 Jouw verhaal gaat over Jeanne D’Arc. Op wat voor manier lijk jij op Jeanne D’Arc?

“Mijn innerlijke dialoog is mijn leidraad in het leven. Daarbij geef ik zowel ruimte aan het rationele, aan het emotionele als aan het intuïtieve. Brein, hart en buik voeden mijn denken, voelen en doen.

Jeanne volgde haar inner voice om ten strijde te trekken tegen wat ze aanvoelde als onrecht. Daarbij was haar geloof haar leidraad, wat haar moed en veerkracht gaf. Voor mij werkt haar innerlijke vuur nog steeds inspirerend.”

3 Waarom spreekt Jeanne mensen vandaag de dag nog aan denk je?

“Sociologisch denken, waarbij het individuele geluk en het sociale belang met elkaar in evenwicht komen, is vandaag nodig. Hopelijk werken voorbeelden uit het verleden inspirerend om meer en meer tot dit (her)nieuwde besef te komen.”