Anja Beerepoot oud

14 jaar geleden, in 2004 boven op een berg in Peru, kwam de female factor op mijn pad. Bij thuiskomst maakte ik de video Silent Disco (in 2015 op het Video Art Festival van Rome met het thema: Women: equal and different) en begon ik een platform voor vrouwen, femalefactor.nl, vanuit het idee dat het bestaande systeem, patriarchaat, onvoldoende vruchtbare bodem bood voor vrouwen en hun krachten. Ik was enorm geïnspireerd door het werken met archetypen van Carl Jung en het boek van Jean Shinoda Bolen: Godinnen in elke Vrouw. Gevoed met die inspiratie was ik in 2012 de hoofdauteur van Typisch Jij!: Scoren vanuit je vrouwelijke talenten, top 5 Management Boek.

In de afgelopen 14 jaar breidde mijn interesse zich uit tot yin- yang balans; een samenleving in balans, de volmaakte schepping en mijn aandacht verschoof steeds meer van vrouwen naar de vrouwelijke energie die we nodig hebben als persoon en maatschappij om weer in evenwicht te komen. Vier jaar geleden bezocht ik een inheems Amerikaanse die me ‘influisterde’ om een documentaire te gaan maken. Ik begon met werken aan de documentaire en dat zette veel in beweging. Mijn eigen female factor begon steeds meer op te spelen, mijn interesse in sjamanisme ontstond, in hekserij kwam terug en mijn gevoel voor holisme, eenheid en samenhang, werd sterker. In het najaar van 2016 climaxte dat in drie maanden bijstand waar ik mijn parel vond, een verdiepend bewustzijn, liefde en volmondig Ja voor mijn levensmissie: ‘ het Vrouwelijke Goddelijke integreren in het Leven zodat een nieuwe 21ste eeuwse balans met het Mannelijk Goddelijke kan ontstaan.’