THE BLOG

30
Aug

Samenleving uit Balans en Samenleving in Balans

Samenleving uit Balans
In de Samenleving uit Balans zoeken we naar de liefde vanuit een fundamentele zelfafwijzing en kosmische wond. Ons leven wordt sterk beïnvloedt door onze schaduw, delen die we in onszelf veroordelen. De twee essenties van de ziel, de vrouwelijke en de mannelijke energie hebben zich in ons denken (en daarmee ook in ons lichaam en de wereld) van elkaar afgescheiden. Vrijheid en liefde wordt iets om naar te streven omdat het zich buiten ons bevindt. We gaan de liefde bij anderen zoeken vanuit een gevoel van onvolmaaktheid. Zij moeten ons geven wat we onszelf niet geven. Waardering, erkenning, bestaansrecht, heelheid. Maar dat werkt averechts, het maakt ons steeds onzekerder en afhankelijker. Onze aandacht daar, is de ideale afleiding voor het niet willen voelen hier, proberen van de leegte en pijn af te komen. Het lijkt alsof de situatie het lijden veroorzaakt en dus gaan we ertegen in verzet. Het lijden kan een vicieuze cirkel worden waar we heel lang in blijven ronddolen. In gevoelens van angst, wanhoop, machteloosheid. Het zijn onze meest pijnlijke overtuigingen die onze ongebroken staat van zijn verscheuren in een lijdende ‘ik’ en een pijnlijke werkelijkheid waar die ‘ik’ zich het slachtoffer van voelt. Maar het komt niet van buiten. Het is de identificatie met ons bedachte zelfbeeld die de splitsing aanbrengt. Die zegt wat ‘goed’ en wat ‘fout’ is vanuit verinnerlijkte normen, aangeleerde gedachten, het verhaal dat we geloven en de patronen en overlevingsmechanismen die we daaromheen creëerden. Zo gaan emoties en overlevingspatronen gebaseerd op angst onbewust ons leven beperken.

Samenleving in Balans
In de Samenleving in Balans zijn we één met de liefde en met het leven. We leven onze natuurlijk staat van zijn waarin de twee essenties van de ziel, de vrouwelijke en de mannelijke energie waar alles in het leven uit bestaat, in balans zijn, naar elkaar toe gericht waardoor het leven kan stromen. Liefde ervaren, voelen, uiten wil niet zeggen dat je alles maar goed moet vinden of je altijd goed moet voelen. Als ‘liefde’ hoeven we niets uit de weg te gaan. Het biedt ruimte voor al mijn individuele gevoelens en verlangens zonder daar een oordeel over te hebben. Omdat we liefde aan onszelf geven en dus ook aan anderen, ontvangen we die liefde ook terug. Alles mag er zijn, onze donkere en onze lichte pool want beide hebben waarde, de openheid van yin en de drang van yang. Elk geeft uitdrukking aan onze relatie met het universum, met onszelf. We laten ons niet meer leiden door hoe het hoort of hoe het zou moeten zijn, alleen door hoe het is, nu. Er is vertrouwen dat er altijd voor ons gezorgd wordt, als we ook zelf onze verantwoordelijkheid nemen. We leven vanuit harmonie, ingebed in een groter verhaal waarin er naar ons wordt omgekeken en er genoeg is voor iedereen. De ruis verdwijnt uit ons leven, het wordt eenvoudiger. Het trauma is doorvoelt, verdriet, angst, jaloezie, frustratie. We kunnen nu alles ervaren zonder eronder te lijden, het verzet is losgelaten, het pijnlijke verhaal geloven we niet meer. Alle emoties, mensen, situaties gaan we zien als een onderdeel van het geheel, van ons leven en van het hele universum. Op die manier kunnen we labels als goed of slecht die we op die zaken plakken, wegnemen. Zo gaan we de eenheid met het totale leven ervaren. En dat zorgt voor een waar gevoel van vrijheid en liefde.

In het dagelijks leven zijn ze niet zo duidelijk gescheiden en kunnen deze twee staten van bewustzijn, door elkaar heen lopen. Vanuit het ‘ik’ perspectief is het ene beter als het andere. Vanuit het perspectief van het leven is er alleen volmaaktheid en worden de ‘Samenleving uit Balans’ en ‘Samenleving in Balans’ alle twee gedragen in de handen van leven en liefde, ongeacht wat zich voordoet. Alles is een weerspiegeling van ons hart dat het totale leven is. Het zijn twee verhalen die we leven, die onze waarheid worden, in ons lichaam en in de wereld. Een verhaal van gevangen zijn en een verhaal van vrij zijn. Maar ook die gevangenis is weer een andere vorm van wat eeuwig is, leven en liefde. Liefde is.

29
Aug

Liefde zijn

We leven in de laatste fase van het patriarchaat of samenleving uit balans. Misschien denk je, ik wist helemaal niet dat we er in zitten 🙂 . Ook dat is mogelijk. Het is ook maar een bril. Wel een bril die helpt om te begrijpen waarom we ongelijkheid, stress en oorlog in onszelf en in de wereld ervaren. Onbalans. Het is een afgescheiden manier van denken en voelen die van generatie op generatie is doorgegeven. Die we geërfd hebben, zelf meecreëerden en die we eeuwenlang als normaal beschouwden.

Seks-schandalen in de tv-wereld of politiek, en studentenverenigingen die vrouwonvriendelijke taal gebruiken alsof het de normaalste zaak is zijn uitingen van een cultuur die getraumatiseerd en gedisharmoniseerd is.

Tegelijkertijd is de uitnodiging voor mezelf en misschien ook voor jou om wat verder te kijken dan goed en slecht. Want vanuit de dualiteit ga ik alles, mensen, situaties, gedachten in één van beide categorieën onderbrengen. Terwijl alles één is, voortkomt uit dezelfde bron. Alles is gewoon. Alles is liefde. De pure aard van wie we zijn is deze liefde, leven of god, die onpersoonlijk is en waarvan alles in het leven een uitdrukking is. In deze liefde verschijnen alle ervaringen, zowel -mooie als lelijke ervaringen, zowel geluk-gevende als niet-geluk gevende ervaringen. Deze blijvende liefde is zelf geen ervaring. Het is de liefde die je bent.

Liefde zijn of jezelf zijn is alles en omvat elke ervaring. Aan de ene kant de ervaring van het zoeken en verlangen naar de liefde, afgescheidenheid, wat ervaren wordt als een staat van onbalans. Denk aan gevoelens van verkramping, lijden, wanhoop, angst. Deze staat van bewustzijn ontstaat als we vooral vanuit onze conditionering(en), onze schaduw leven. De conditionering bestaat uit alles wat we onderweg in ons leven hebben opgepikt, gebeurtenissen, ervaringen. Denk hierbij aan de opvoeding van je ouders, omgang met je vrienden, ervaringen op school, ervaringen op de sportverenigingen maar ook de cultuur waarin je bent opgegroeid. Door de jaren heen ben je jezelf gaan aanpassen aan jouw omgeving. Je conditionering is jouw waarheid, ook wel programmering of paradigma genoemd. Het patriarchaat, of Samenleving uit Balans is zo’n conditionering, manier van denken en doen die heel veel invloed gehad heeft op onszelf door de eeuwen heen en nog steeds.

Liefde zijn is dus de ervaring van onbalans, van afgescheidenheid. Aan de andere kant is ‘liefde zijn’ ook de ervaring van eenheid, wat een natuurlijke staat van balans is. Alles is één. Goed is ook slecht en slecht is ook goed. Alles in de wereld is fundamenteel yin en yang. Je conditionering laat je los en alles mag er nu zijn. De liefde die je bent voel je vanuit jouw unieke mens-zijn verbonden met het geheel. Denk aan gevoelens van harmonie, vreugde, veiligheid, openheid, vrijheid, onbevangenheid. Ook emoties als boosheid, verdriet en al onze verlangens zijn welkom.

Liefde omvat beide staten van bewustzijn en elke wereld die we van daaruit creëren. Het omvat alles. Zonder oordeel. Het is wat jij en ik zijn.

*** Vrijdagochtend 7 oktober en dinsdagochtend 11 oktober start ik met een online gespreksgroep ‘liefde zijn’, het pad van de heilige seksualiteit. Voor wie op zoek is naar zichzelf. Of het paradijs. En misschien is dat wel hetzelfde. Elke week, acht online zoombijeenkomsten achter elkaar. Kleine groepen tot maximaal 12 deelnemers zodat er ruimte is om ervaringen en gevoelens te delen (als je dat wilt). Beide groepen hebben hetzelfde programma. We bespreken een aantal wisselende thema’s rond ‘liefde zijn’ zoals weerstand, zelfbeeld, schaduw, overgave, heilig huwelijk en het pad van de heilige seksualiteit dat ons bewust maakt van onze innerlijke geliefde, de ene die alles omvat.