Typisch Jij! tussen hemel en aarde

 

NIEUW: Typisch Jij! tussen hemel en aarde (*)

• Een spiegel voor je talenten, valkuilen, drijfveren en ambities;
• Vrouwelijke archetypen tot leven gebracht door actrice;
• Bewustwording van het oervrouwelijke, leven in harmonie met je essentie en het grotere geheel; 
• Levendige afwisseling tussen stevige inhoud en spel;
 
• Ervaar je gevoelens, waar je op aanslaat, wat je beweegt waardoor je beter gaat begrijpen hoe je via je gedachten en handelen je leven zelf creëert;
• Met video + muziek fragmenten, veel interactie en korte oefeningen;
• Je gaat beslist geprikkeld naar huis!

Doelgroep: iedere vrouw, vrouwelijke professionals
Duur: 2 tot 3 uur
Inhoud: personal stories en herkenbare scènes afgewisseld met interactie en korte oefeningen
Facilitators: Anja Beerepoot + Mirjana Smolic
Extra: boek Typisch Jij!: Scoren vanuit je vrouwelijke talenten (optioneel)
Prijs: € 1750,- (in company)
Meer informatie: hello@abalancedworldfoundation.org

Een levendige presentatie over de belevingswereld van vrouwen. Via archetypen, oerbeelden, maak je kennis met de volle omvang van je vrouwelijke kracht en potentieel. Door het eeuwenlang leven in een mannenwereld zijn we het contact met het oorspronkelijk vrouwelijke deels kwijtgeraakt. Met de komst van één mannelijke God, verdween het veelal naar het onbewuste waar het onderbelicht en onderbenut is geraakt. Nu wereldwijd energieën veranderen en ons mens- en wereldbeeld aan het verschuiven is, ontstaat er weer ruimte voor deze oude vrouwelijke wijsheid van onze godinnen.

Met behulp van vrouwelijke rolmodellen, mythen, verhalen en video’s breiden we je repertoire uit. We vullen oude beelden aan met nieuwe; combineren Griekse hemelgodinnen waar ons huidige vrouwbeeld grotendeels op gebaseerd is, met aardegodinnen die behoren tot het spirituele erfgoed van de Lage Landen toen mensen nog in harmonie met hun omgeving leefden en vrouwelijke waarden, zoals het zien van eenheid, evenwicht in geven en nemen, zorg voor alles en allen, veel bewuster aanwezig waren.

Zo krijg je een helder beeld van je mogelijkheden en potentieel, vindt je de weg terug naar onbekende, verwaarloosde of vergeten delen in jezelf, en krijg je toegang tot jouw vrouwelijke oerpower. De archetypen worden op aansprekende en humorvolle wijze tot leven gebracht aan de hand van voorbeelden uit de – eigen – dagelijkse praktijk. Een spiegel voor jezelf en een uitnodiging om te groeien en onbekende kanten van jezelf te ontdekken.

(*) Typisch Jij! Tussen hemel en aarde is een vervolg op ons succesvolle boek en workshop Typisch Jij!: Scoren vanuit je vrouwelijke talenten. 

 

DNA A Balanced World Foundation- aanpak

De lezingen en workshops kenmerken zich door een combinatie van stevige inhoud gecombineerd met luchtige lichtheid door het gebruik van muziek, video, verhalen en beelden. Presentaties met een ‘female touch’.

1.deelnemer is eigen ‘guru’
Kenmerkend voor de A Balanced World Foundation aanpak is dat anders dan bij veel methoden en bijbehorende ‘guruboeken’, we de deelnemer inspireren om eigen antwoorden te vinden en eigen keuzen te maken op levensvragen. Het FemaleFactor Model ® met de 7 vrouwelijke archetypen werkt daarbij als spiegel.

2. systemisch perspectief
A Balanced World Foundation werkt vanuit een systemisch perspectief. We beschouwen mensen en organisaties in een bredere context waarbij niet alleen gekeken wordt naar afzonderlijke onderdelen (binnen een individu of organisatie), maar vooral ook naar de manier waarop zij samenhangen en naar hun plaats in het geheel. Mensen en hun onderlinge relatie(s) creëren de werkelijkheid. Er zijn allerlei niveaus en krachtenvelden die samen bepalen of zo’n systeem werkt of niet en door een systemische benadering leg je die niveaus en onderlinge dynamiek bloot.

3.betrokkenheid, interactie en van elkaar leren
De workshops kenmerken zich door een actieve uitwisseling van interpretaties en ideeën. Veel leertheoretici gaan ervan uit dat leren het beste gaat als mensen zelf actief nieuwe kennis ontwikkelen door voort te borduren op eigen ideeën en interpretaties. Leren door te reflecteren, door in gesprek te gaan met elkaar, vragen oproepen en onderzoeken, emoties losmaken, betekenis geven en ervaringen creëren. Discussies die fun en interessant zijn en waaraan iedereen kan deelnemen en een bijdrage leveren. Het gaat om van elkaar te leren door dat wat normaalgesproken verborgen blijft – onze manier van denken – te delen.

 

4. ervarend leren
Vooral ervarend leren, ook “life long learning” genoemd. We doen oefeningen met elkaar en we bespreken wat er gebeurd is. Geen wedstrijd in wie heeft meer theoretische voorkennis en wie kan sterker zijn punt neerzetten. We werken naar inzicht. Het liefst over het eigen doen en laten, waar je ook de meeste invloed op hebt.

5. creatieve technieken
Inzet van creatieve technieken waarbij we de rechter hersenhelft aanspreken, om desgewenst de ratio te kunnen omzeilen. Dat kan nuttig zijn om uit de cirkel van het denken te komen, of het eigen dicht gemetselde perspectief weer open te maken.

6. lichaam doet mee (of leren via lichaam)
Het fysieke, lichamelijke aspect integreren we in de workshop; om iets te kunnen voelen, onderzoeken of de energie weer op pijl te brengen.

7. narrative’s
Mobiliseren van narratieve’s (verhalen) in het proces van betekenisgeving, voor de eigen ontwikkeling of ontwikkeling van de ander. Herkenbare verhalen, goede voorbeelden en eigen ervaringen liggen op straat. We ‘gebruiken’ mythen, verhalen en quotes van bekende vrouwen tot sneeuwwitje ѐn personal stories van jou.

8. spelen
Om de lenigheid van de geest weer terug te pakken.

9. resultaatgericht
We werken elke workshop aan praktische doelen uitmondend in een concreet product om mee te nemen als reminder of energizer.