Voetwassing & voetzalving

Herinner je god(in), liefde, het volmaakte leven dat jij bent


Welkom thuis

Dag lieverd, wees welkom

Welkom thuis in het leven.
Laat het gevoel van niet heel zijn, niet genoeg zijn,
het zoeken, materieel of spiritueel.
Je diepe verlangen om terug te keren naar huis,
naar de sterren en de zon, naar de bron.
Eenheid en rust.

Herinner je de parel, de godsvonk,
het deel dat het geheel spiegelt.
Die parel ben jij. Jij bent het huis.
Het Ene in jezelf waar jij uitdrukking van bent.
Via het hart geopenbaard en
volledig ontspannen in wat er ook gebeurt.

Wees welkom thuis, in het mysterie
waar je bent, was en altijd zult zijn.
Oneindig meer dan je ik
vrij en verbonden met het leven.

Waarom voeten?

Voeten zijn
Voeten staan symbool voor het deel van ons dat niet verandert in tegenstelling tot bijvoorbeeld het gezicht dat verandert van uitdrukking. Het is de ultieme onveranderlijke werkelijkheid die uit het zuivere zijn bestaat en hoewel niet zichtbaar in alles verscholen is. De alomvattende energie van liefde die er altijd is en zich steeds opnieuw vormt.

Voeten zijn in het nu
Waar je voeten je brengen is de juiste plek. Niet in het verleden, niet in de toekomst maar in het nu. Je voeten zijn zonder tijd. Ze vieren het huidige moment als heel en perfect want aan alle voorwaarden voor dit moment is voldaan. Je voeten brengen ruimte in je leven voor de natuurlijke flow en overgave aan een ‘meehelpend universum’. Het leven beschermt en draagt je onvoorwaardelijk.

Voeten zijn één met de aarde
De voeten raken de aarde meer dan welk ander lichaamsdeel ook. De energie van de aarde stroomt naar de voeten en vice versa. De voeten (het lichaam) en de aarde (universum) zijn één en het universum creëert door je heen. Je bent een ademend kanaal van het universum. Eén met al het andere dat daardoor het Ene is.

Welkomstritueel – thuis in het leven

Spoelen
Het leven stroomt in, als en door alles en nodigt je uit ‘al’ te omarmen precies zoals het is, inclusief het goede en het kwade, het mooie en het lelijke. Voorbij hoe het hoort en moet is er de onvoorwaardelijke en oordeelloze overgave aan de werkelijkheid in zijn totale volheid. Wat vraagt het leven van jou? Laat je verwonderen door het leven, door dat wat is.

Wassen
Het blootleggen van je zuiverheid. Mensen en situaties bestaan altijd in non-dualiteit. Geestelijk – met onze duale ik die steeds grenzen aanbrengt – verblijven we niet altijd in die leegte. Toch is de stilte en intimiteit van het leven steeds aanwezig, ook als de voorgrond is gevuld met een afzonderlijk zelfbeeld en positieve of negatieve emoties.

Zalven
Zalven is het ruimte geven aan en bevestigen van je onbegrensde zijn. Onvoorwaardelijke liefde, je goddelijkheid. Je bent een uitdrukking van god(in), van het leven zelf. Alles wat leeft is vol van god want alles wat god creëert is god zelf. Wie vertrouwen heeft in het leven, heeft vertrouwen in zijn meest innerlijke wezen.

Mag ik je aanraken?