Tanja en Jos

Tanja en Jos, redactie

1 Tanja, jij bent een echte verbinder. Je bent betrokken bij heel veel initiatieven zoals Nederland Kantelt van Jan Rotmans en ook locaal in de Achterhoek ben je heel actief voor een betere wereld, een wereld van liefde en wijsheid. Wat motiveert jou?

Mijn grootste motivatie is een innerlijk, helder weten dat we ons in een uniek tijdperk bevinden; de shift van het Vissen- naar het Aquariustijdperk.; een tijdperk van grote maatschappelijke omwentelingen en bijbehorende persoonlijke uitdagingen. Dit biedt grote kansen voor onze bewustwordingsreis in het gewone dagelijkse leven, omdat er veel oude mystieke wijsheid in een nieuwe vorm beschikbaar is. Ik ben blij dat ik nu weer leef en vanuit dit innerlijk weten een rotsvast vertrouwen heb in de mensheid. Deze tijd motiveert mij om mijn unieke taak als bewust wezen te erkennen en uit te voeren.

2 Jos jij leest alle verhalen en net als Win kijk jij vooral naar het Nederlands. Welke woorden komen in het Herstory vocabulaire veel terug?

De veelzijdige, in onze samenleving nog onbekende aspecten van de wijsheid van het vrouwelijke.

3 In een paar verhalen komt het Heilig Huwelijk, het innerlijk huwelijk tussen het vrouwelijk en mannelijke in onszelf, ter sprake. Wat is volgens jullie belangrijk in een harmonieuze relatie tussen vrouw en man?

Het erkennen, zien en respecteren van elkaars scheppende, creatieve vermogens als goddelijke mens, elkaar vrijheid geven voor groei en ondertussen te blijven verbinden door samen te Zijn.