Samenlevingen in Balans

Samenleving uit Balans: gevangen in een te kleine werkelijkheid

Samenleving uit Balans: gevangen in een te kleine werkelijkheid

Samenleving in Balans: je bewust worden van jezelf en de kosmos

Samenleving in Balans: je bewust worden van jezelf en de kosmos

FemaleFactor verwelkomt de nieuwe tijd met:

alternatief cultureel verhaal > holistisch mens- en wereldbeeld als basis voor een samenleving in balans waarin we leven vanuit ons hart; het hart is het wezen der dingen, ons middelpunt. Volg je hart, gebruik je verstand.

Bijzondere tijd
We leven in een bijzondere tijd. Misschien voel je dat de energie aan het veranderen is? We zien het terug in de ingrijpende veranderingen in onze maatschappij. Allerlei verborgen en onbewuste zaken komen aan het licht en vele oude structuren staan op instorten, ze passen niet meer bij de huidige nieuwe tijd. We komen uit een tijd waarin het gevoel van tekort komen, overleven en lijden (samenleving uit balans) centraal stonden en zijn nu in een nieuwe tijd waarin het gevoel van overvloed, leven en vertrouwen centraal staan (samenleving in balans). Die overgang gaat gepaard met veel onrust, angst, onzekerheid en chaos. Maar die chaos is voorwaardenscheppend, het zet de deuren open naar een werkelijk duurzame samenleving waarin we leven vanuit ons hart, vanuit liefde. Een samenleving in balans is gebaseerd op universele principes als complementariteit en gelijkwaardigheid waarbij inzicht in de universele wetten een inherent onderdeel is van de cultuur.

Duurzaam doen (buitenkant) en duurzaam zijn (binnenkant)
Duurzaamheid staat volop in de belangstelling. Vooralsnog is het vooral de buitenkant van duurzaamheid, duurzaam doen, acties, plannen, projecten vooral in de technische hoek en de regelgeving. Hierachter wordt langzaam ook een nieuw bewustzijn voelbaar; het bewustzijn dat wij onlosmakelijk verbonden zijn met al het leven, een holistische wereld. Dit bewustzijn kunnen we de binnenkant van duurzaamheid noemen. Duurzaam zijn wil zeggen dat duurzaamheid volledig geïntegreerd is in ons leven. De binnenkant van duurzaamheid en de holistische levensvisie zijn het werkterrein en het uitgangspunt van alle programma’s van het Inspiratiehuis.

Bewust worden van jezelf en de kosmos
FemaleFactor draagt bij aan bewustzijnsverruiming en gedragsverandering passend bij deze nieuwe tijd waarin oude waarheden vervallen en een nieuw verhaal aan het ontstaan is over onze westerse cultuur gericht op de keuze van iedereen voor een samenleving in balans, een samenleving die liefdevol, vreedzaam en duurzaam is, met aan de basis een nieuw holistisch, organisch mens- en wereldbeeld waarin alles met elkaar verbonden is. Vele wereldreligies (hindoeisme, boedisme) en ook filosofen hebben eerder gewezen op de verbondenheid van de mens: Spinoza > de mens is verbonden en Heidegger > de mens is met de ander. Door te (her)verbinden met onszelf, met elkaar en het grotere ontstaat een spiraalsgewijs patroon van leren, ontwikkelen en groei dat aansluit bij wie we in essentie zijn. Als we onze innerlijke kracht belichamen en dat zo veel mogelijk laten weerspiegelen in alles wat we doen, kunnen we dienstbaar zijn aan het welzijn van onszelf en alles om ons heen. Op die manier leveren we een bijdrage aan een meer liefdevolle, vreedzame en duurzame wereld, een wereld in balans.

Nieuwe Tijd
Welke ontwikkelingen en bewegingen zijn er om ons heen, maatschappij breed, waar we als Inspiratiehuis bij kunnen aansluiten zodat we creëren op een lichte en niet op een zware manier: met de stroom mee in plaats van tegen de stroom in? lees meer >>>

Leestip:
Wil je meer lezen over oude wijsheid en nieuwe inzichten (de Nieuwe Tijd, Universele Wetten of Samenlevingen in Balans) dan raden we onder andere de volgende boeken aan:
– de Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans van Marja de Vries
– alle boeken van Elvira van Rijn over de oude wijsheid van de Maya’s, toegepast in een praktisch jasje
– Handboek Spiegelogie van sprookjesverteller Willem de Ridder met tips hoe een fanclub (van elkaar) te starten
– Huna genezing, de oude wijsheid van Hawai van Radegundis Grüneberg en Oliver Driver (lekker dun!!)
– Welcoming Spirit Home van Sobunfu Somé (ook lekker dun en je krijgt een klein mooi persoonlijk berichtje van haar er bij)
– Op zoek naar het hart van wijsheid van Joseph Goldstein & Jack Kornfield over het pad van inzichtmeditatie
– Edith Hagenaar schreef een klein boekje over Holisme, verhelderend
– De boeken van Carl Jung en in het verlengde Karen Hamaker Zondag staan aan de basis van het denken over archetypen en astrologie (Jungiaanse psychologie)

Er is zo veel, neem ook eens kijkje in de boekenkast van Uitgeverij A3, AnkhHermes en Uitgeverij Akasha voor alles wat met bewustwording, spiritualiteit en nieuwe wetenschap te maken heeft.

Universele Wetten
Ons moderne leven verloopt nog steeds volgens oeroude natuurwetten. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd zo blijven. De reden dat we ze veelal niet kennen is omdat ze geen onderdeel zijn van onze cultuur. We leren ze niet op school, wel van de school van het leven, onze persoonlijke ervaring. Al het leven, geboorte, verliefd worden, seizoenen, verval, creatie, valt onder de universele wetten.

De Wet van Eenheid
Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden, sterker nog, alles is één en hetzelfde en komt voort uit dezelfde bron. Afgescheidenheid bestaat niet. Alle dingen manifesteren zich vanuit een onbegrensd en oneindig universeel bewustzijn. Je geest is een onderdeel van de universele geest.

De Wet van Oorzaak en Gevolg
De Wet van Oorzaak en Gevolg zegt dat elke oorzaak een gevolg heeft en elk gevolg een oorzaak. Toeval bestaat daarbij niet en is niets anders dan onbegrepen dynamiek. Elk effect in de fysieke of buitenwereld heeft zijn oorsprong in de geestelijke of innerlijke wereld.

De Wet van Polariteit
Alles bestaat in relatieve dualiteit. Polariteiten zijn twee uitersten van één en dezelfde energie zoals liefde – haat, koud – warm, mooi – lelijk. Schijnbare tegengestelden die feitelijk elkaars aanvulling zijn met het spanningsveld daartussen, de weg van het midden – de tao. Door de polariteit kunnen we de vrije wil ervaren.

De Wet van Trilling
Niets rust, alles beweegt, alles is trilling. Alles in het universum, inclusief jezelf, is pure energie dat vibreert op verschillende frequenties. Alles wat we ervaren met onze zintuigen wordt overgebracht door trillingen. Gedachten zijn trillingen, net zoals emoties waarvan ‘onvoorwaardelijke liefde’ de hoogste trilling en meest subtiele is van alle trillingen en haat de laagste en dichtste.

De Wet van Ritmische Beweging
Alle beweging is cyclisch, alles stroomt, het komt en het gaat. Adem in, adem uit, dag en nacht, eb en vloed. De kringloop van de vier seizoenen waarbij elk seizoen de basis legt voor het volgende seizoen. Elk seizoen, elk element en elke fase belichaamt een deel van de totale golf.

De Wet van Overeenstemming
Alles wat zich op aarde manifesteert komt overeen met wat zich ver boven ons in het universum laat zien. Zo boven, zo beneden en zo beneden, zo boven. Het universum is een afspiegeling van iedere cel, molecuul en atoom. Ons lichaam bestaat uit cellen en in iedere cel is alle informatie, hetzelfde patroon, opgeslagen voor ons totale lichaam.

De Wet van Geslacht – Wet van Dynamische Balans
Het geslacht is in alles, alles heeft zijn mannelijke en zijn vrouwelijke principes. Dit zijn de enige twee krachten in het universum en samen creëren ze een staat van dynamisch evenwicht. Alles en iedereen bevat zowel mannelijke (zelfvertrouwen, logica, verstand, actie) als vrouwelijke elementen (liefde, empathie, geduld, intuïtie). Binnen elke vrouw liggen alle latente kwaliteiten van de man en bij de man die van de vrouw.