Thuis in het Leven – Anja Beerepoot

oude wijsheid / nieuwe inzichten

thuis in het leven
thuis in het moederland
thuis in het vaderland
thuis in het mensenland

Het leven nodigt je steeds opnieuw uit thuis te herkennen in elke persoon en situatie. Je bent leven, oneindig meer dan je ik. Schepper en schepping, één met alles.

Alles is al aanwezig in ons, de nieuwe aarde en de nieuwe hemel is er al.
We zijn hier niet zozeer om iets te doen, vooral om te “zijn”, om de nieuwe geboorte toe te laten in ons zijn op aarde. De onvoorwaardelijke en oordeelloze overgave aan de werkelijkheid in zijn totale volheid. Wat vraag het leven van jou?


 

Wereldoverbrugger, cultuurwatcher, inspirator als ademend kanaal van de universele Moeder of Levengevende en -nemende Bron.

In 2006 ben ik gestart als onderneemster met FemaleFactor, toen een platform voor vrouwen, vanuit het idee dat het opnieuw waarderen en leven van de female factor, de vrouwelijke energie, vruchtbare aarde zou brengen voor vrouwen, mannen en de wereld om ons heen. Door de jaren heen ben ik steeds meer uitgenodigd mijn eigen female factor te doorleven en doorvoelen en mijn ervaringen te delen met anderen. Over verhalen heen leg ik verbanden en spiegel op de grotere bewegingen binnen onze westerse cultuur.

Ik was enorm geïnspireerd door het werken met archetypen van Carl Jung en het boek van Jean Shinoda Bolen: Godinnen in elke Vrouw. Gevoed met die inspiratie was ik in 2012 de hoofdauteur van Typisch Jij!: Scoren vanuit je vrouwelijke talenten, top 5 Management Boek. In de afgelopen 14 jaar breidde mijn interesse zich uit tot yin- yang balans; een samenleving in balans, de volmaakte schepping en mijn aandacht verschoof steeds meer van vrouwen naar de vrouwelijke energie die we nodig hebben als persoon en maatschappij om weer in evenwicht te komen.

Vijf jaar geleden bezocht ik een inheems Amerikaanse die me ‘influisterde’ om een documentaire te gaan maken. Ik begon met werken aan de documentaire en dat zette veel in beweging. Mijn eigen female factor begon steeds meer op te spelen, mijn interesse in sjamanisme ontstond, in hekserij kwam terug en mijn gevoel voor holisme, eenheid en samenhang, werd sterker. In het najaar van 2016 climaxte dat in drie maanden bijstand waar ik mijn parel vond, een verdiepend bewustzijn, liefde en volmondig Ja tegen mijn levensmissie: ‘ het Vrouwelijk Goddelijke integreren in het Leven zodat een nieuwe 21ste eeuwse balans met het Mannelijk Goddelijke kan ontstaan.’

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail