Privacyverklaring

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Anja Beerepoot en Stichting FemaleFactor

1. Stichting FemaleFactor

2. Gegevens en doel

3. Ontvangers

4. Opslag periode

5. Beveiliging

6. Jouw rechten

7. Plichten

1. Inspiratiehuis
Je leest op dit moment de privacy verklaring van het Inspiratiehuis. Het Inspiratiehuis biedt programma’s gericht op culturele bewustwording en transformatie om bij te dragen aan het eren, respecteren en vieren van het Leven en het floreren van alles en iedereen daarbinnen. Denk bijvoorbeeld aan een boek, een documentaire en aan workshops of huiskamerontmoetingen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door het Inspiratiehuis verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door het Inspiratiehuis, neem dan gerust contact op!

privacy@inspiratiehuis.org | 06 55136776 | Btw. Nr. 140903069B01 | KvK Nr. 24393951

Het Inspiratiehuis is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Anja Beerepoot

2. Gegevens en doel

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door het Inspiratiehuis. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan. Deze worden hieronder toegelicht:

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Het Inspiratiehuis stuurt via Mailster 2 tot 4 keer per jaar e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds informatief gericht op het delen van nieuws, events en kennis en anderzijds commercieel, gericht op verkoop van producten en/of diensten. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van het Inspiratiehuis. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. Bij het verzenden van de nieuwsbrief wordt bijgehouden wie de nieuwsbrief opent en op welke items geklikt wordt. Dit heeft als doel de nieuwsbrief zoveel mogelijk te laten aansluiten aan de behoeften van de abonnees. Ook worden de IP adressen en tijd van aanmelding van nieuwe abonnee aanmeldingen bijgehouden omdat dit in sommige landen vereist is.

2. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met het Inspiratiehuis via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om je naam en e-mail adres. Deze gegevens worden niet bewaard en alleen gebruikt om te reageren op jouw vraag.

3. Analytics
De website van het Inspiratiehuis verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem. En zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je bezoekt.

4. Deelnemen aan events of projecten
Het Inspiratiehuis registreert jouw gegevens als je je inschrijft voor een evenement of een project zoals bijvoorbeeld de voorinschrijving van het Herstory boek. Bij deelname aan events of projecten worden alleen die gegevens geregistreerd die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren. Bij de voorinschrijving voor het Herstory boek betreft dat: naam, straat en huisnummer, postcode, woonplaats en email adres (bedrijf/ stichting en telefoonnummer is facultatief). Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

3. Ontvangers

De gegevens die het Inspiratiehuis ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1 Nieuwsbrief programma
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailster. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, voornaam en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailster.

2 Antagonist
De e-mail van het Inspiratiehuis wordt gehost bij Antagonist. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist. Ook de website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die jij achterlaat op de website van het Inspiratiehuis zijn op de servers van Antagonist opgeslagen.

3.Plugins voor inschrijven events en projecten
De website Herstorybook.eu biedt een mogelijkheid om je in te schrijven op aankoop van het boek Herstory bij publicatie. Het inschrijfformulier wordt beheerd met de plugin Form Craft Basic. Op het moment dat jij je aanmeldt voor het boek, wordt jouw e-mailadres, voornaam en achternaam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats opgeslagen binnen Form Craft Basic.

4. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door het Inspiratiehuis, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailster. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@inspiratiehuis.org.

2. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met het Inspiratiehuis via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver voor onbepaalde tijd.

3. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

4. Inschrijven voor events en projecten
Op het moment dat jij je inschrijft voor events of projecten worden je gegevens bewaard voor de duur van het event of project. Daarna worden alle opgeslagen data gewist.

5. Beveiliging

Er worden van jouw gegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door het Inspiratiehuis worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar het Inspiratiehuis. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van het Inspiratiehuis privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6. Jouw rechten

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij het Inspiratiehuis vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met het Inspiratiehuis. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door het Inspiratiehuis. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

3. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij het Inspiratiehuis opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je recht op overdracht. Hierbij dient het Inspiratiehuis al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij het Inspiratiehuis vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat het Inspiratiehuis niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klachtenformulier.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat het Inspiratiehuis jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@inspiratiehuis.org onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten

Het Inspiratiehuis verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een informatief en een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van het Inspiratiehuis via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het informeren over nieuws en events en het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan het Inspiratiehuis de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met het Inspiratiehuis met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Het Inspiratiehuis behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer het Inspiratiehuis dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van het Inspiratiehuis te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@inspiratiehuis.org | 06 55136776 | Btw. Nr. 140903069B01 | KvK Nr. 24393951