Over Ons II

Huidige samenstelling Raad van Toezicht

– Anja Beerepoot. Initiatiefneemster, wereldoverbrugger, inspirator, cultuurwatcher

Drie vragen aan Anja:

– Win Bück, redacteur

1. Samen met Jos en Tanja verzorg jij de redactie van alle verhalen op het Nederlands. Waarom doe je mee aan Herstory?

“Ik heb de afwijking (tevens gave) om bij het lezen van teksten meteen spelfouten te zien. In het verleden heb ik wel eens voor vrienden hun teksten nagekeken, gecorrigeerd en geredigeerd. In het voorjaar las ik het boek van een vriendin, Tanja Abbas, dat ik van haar cadeau had gekregen. Ik streepte zoals gewoonlijk de spelfouten aan waar mijn ogen op vielen en gaf ze even later als feedback aan Tanja terug, zodat die in een eventuele herdruk meegenomen konden worden. Ze was daar heel blij mee en stuurde me niet veel later een verzoek om datzelfde ook te doen voor een serie teksten van Herstory, waar ze zelf ook aan deelnam. Vandaar. Ik hou van lezen en vind het leuk om de spelfouten er uit te halen.”

2. Herstory gaat over de Moeder in al haar verschijningsvormen, de aardse moeder, spirituele moeder, moeder natuur, de goede moeder “Ievengevend” en de gevaarlijke moeder’ levennemend’ en het Vrouwelijk Goddelijke.

Op Facebook las ik laatste een bericht van Jan Roelofs, een van de pioniers van ‘mannenwerk’ in Nederland over de Moeder.
“Hier liggen vele sleutels voor mannenwerk 2.0. Of het nu gaat over relatie- of seksuele problemen, of over onderdrukking van vrouwen, misbruik, zelfvervreemding, eenzaamheid, vrouwenhaat, zelfhaat, verlies van zin, inspiratie en creativiteit, of over de manier waarop we collectief met de aarde, onze grote moeder omgaan: in de relatie tot de moeder en de Moeder kunnen we vele antwoorden vinden.
Niet alleen voor onze eigen, individuele weg, maar ook voor de vele uitdagingen van onze tijd. Want het gaat zowel om de weg naar binnen als de weg naar buiten. Wat het leven van ons vraagt is dat we met ons hervonden evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke kanten aan de slag gaan”

Wat vind je daarvan?

“Wat Jan Roelofs zegt is heel mooi verwoord en voelt als waar. Zijn quote is de ultieme stelling waarop de schrijvers van dit boek – ieder op zijn of haar eigen manier – een antwoord of oplossing proberen te geven. Eeuwen van patriarchale overheersing en onderdrukking van het vrouwelijke hebben mede tot de symptomen geleid die Jan Roelofs in zijn korte tekst verwoord heeft.”

3. Bij het lezen van alle verhalen, wat heeft je het meest verrast?
De verschillende bijdragen in het boek zijn heel divers en uiteenlopend qua invalshoek. Allen worden ze gevoed door hetzelfde verlangen: het vrouwelijke in onze paradigma’s weer herwaarderen en het de plaats terug geven die het verdient en waardig is. De ene bijdrage spreekt mij meer aan dan de andere, maar ik weet zeker dat er voor iedereen die gegrepen is door het vrouwelijke element in onze cultuur iets van zijn of haar gading bij zit. Het is een waardevolle ervaring om zoveel verschillende zienswijzen en ervaringen van de schrijvers in een boek te hebben!

V-style-AnneliesOsinga3300

– Annelies Osinga (lid). Zij werd op 1 april 2014 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.

Na een studie Internationaal Recht werkte Annelies Osinga bij Multinational Vopak/Univar als Marketing & Product manager voor diverse producten. Na 5 jaar in Amerika werkzaam & woonachtig te zijn geweest besloot ze in 2007 voor zichzelf te beginnen. Met haar bedrijf StyLiesh gaf ze Marketing advies en organiseerde mooie evenementen.

Na de geboorte van haar 1e dochtertje in 2013 besloot ze om toch weer bij een organisatie te willen werken en werd ze Marketing & PR Manager bij “de Bazaar” in Beverwijk. Een uitdagende en creatieve functie waar zij haar ervaringen en passies voor multiculturele markten en voeding volledig in kwijt kon. In 2015 kreeg ze nog een dochtertje maar werd enkele maanden later ook ziek. Deze ervaring en het beoefenen van mindfulness heeft haar echter doen beseffen dat ze graag haar kwaliteiten in wil zetten om andere mensen te helpen. Per 1 januari 2016 is ze coördinator PR & Fondsenwerving van het Adamas Inloophuis. Een plek waar volwassenen en kinderen (in)direct getroffen door kanker onvoorwaardelijk welkom zijn.