Missie en Visie

A Better world is a Balanced World

FemaleFactor voor vrouwen
FemaleFactor heeft een missie. We geloven in de kracht van vrouwen, in jouw kracht.

CELEBRATING YOU

Want JIJ bent de sleutel. Vrouwen zijn de vernieuwers van de 21ste eeuw.

Bij JOU begint het, van binnen naar buiten. Jouw kracht geeft macht aan ons allemaal. Niets opeisen, maar afdwingen. Geen Opzij maar Zij.

De rechten hebben we, dankzij Joke Smit en Dolle Mina’s. Met jouw kracht kunnen we de wereld aan. Samen zorgen voor een vrouwelijker geluid, voor vernieuwing en meer balans in de samenleving. En wedden dat al die uitdagingen zoals te weinig vrouwen in de top van het bedrijfsleven, seksualisering van de maatschappij, (on)gelijke beloning, combinatie werk/zorg, dan oplossen……..

Maar……met alleen vrouwen komen we er niet.

FemaleFactor voor mannen en maatschappij
Daarom richten we ons ook op mannen en maatschappij. Geen strijd maar samenwerking. We nodigen mannen uit om vrouwen de ruimte te bieden en hun eigen vrouwelijke kanten te laten zien.

Visie FemaleFactor:
Een samenleving vraagt om ruimte en aandacht voor de individuele kracht van zowel mannen als vrouwen. De huidige samenleving richt zich nog vooral op traditionele masculiene waarden.

Missie FemaleFactor:
Een wereld in evenwicht.

FemaleFactor inspireert tot een samenleving in balans waarin aan masculiene en feminiene energie en waarden evenveel belang wordt gehecht.

Onze missie en visie staan voor wat wij, balanced feminism, noemen:
8 uitgangspunten

1. Wij streven naar een samenleving in balans met een gelijkwaardige toekomst voor mannen en vrouwen waarin aan masculiene en feminiene energie en waarden evenveel belang wordt gehecht (yin – yang).

2. De huidige samenleving heeft te veel yang (masculiene energie) en te weinig yin (feminiene energie) en dit is de oorzaak van veel van onze hedendaagse problemen.

3. Voor een gelijkwaardige toekomst is het nodig de yin te versterken door vrouwen te ondersteunen in het ontdekken en versterken van hun persoonlijke kracht en hun vrouwelijkheid ѐn binnen de samenleving meer aandacht en waardering te creëren voor feminiene waarden. Dit is de beste garantie voor individuele positieverbetering van vrouwen en komt ook de samenleving ten goede.

4. Het feminisme biedt vrouwen en mannen een alternatief voor de heersende, toch veelal nog mannelijke norm waardoor zowel wijzelf als de wereld in onbalans is geraakt.

5. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardige, elkaar aanvullende seksen met een eigen basiswaarde en mannen en vrouwen onderling zijn ook weer anders.

6. Gelijke kansen ontstaan door een ongelijke behandeling, door rekening te houden met verschillen. Door de verschillen te erkennen creëer je meer gelijkheid tussen de seksen en je doet er vrouwen – en uiteindelijk ook mannen – een dienst mee, doordat hun natuurlijke krachten worden erkend.

7. Vrouwen hebben verschillende moods & minds in zich die elk, afhankelijk van hun rol, levensfase en persoonlijke voorkeuren, meer of minder naar voren komen. Via 7 personas laat FemaleFactor vrouwen kennis maken met deze moods & minds.

8. Feminisering van de vrouw mag geen excuus zijn voor stereotypering. Vrouw-zijn kan op vele manieren. Verschil erkennen betekent elkaar de ruimte laten en respect hebben voor elkaars keuzes. Er is niet één weg, er is jouw weg.

© Anja Beerepoot – FemaleFactor