Hello from the other side

De Spreker

Hello from the other side (deel 1)

It is the other side that shows us the way to paradise.

Anja Beerepoot inspireert en spiegelt vanuit ‘the bigger picture’. Ze neemt u mee op een bewustwordingsreis langs de fundamenten van onze westerse cultuur. We staan op de drempel van een Nieuwe Tijd. In allerlei sectoren zoals zorg of energie en op allerlei gebieden, denk aan economische modellen of consumptiepatronen raken lang gekoesterde ideeën en waarheden achterhaald. De crisissen van de afgelopen jaren, zoals de kredietcrisis, de milieucrisis, de eurocrisis, het huidige terroristische geweld en de vluchtelingencrisis hebben dat nog in een stroomversnelling gebracht. Vanuit het heersende westerse dualistische wereldbeeld zijn dit allemaal losse ontwikkelingen.

Anja gaat samen met u op zoek naar het gemeenschappelijke verhaal achter deze schijnbaar losse gebeurtenissen. Een verhaal waar psychische, maatschappelijke en spirituele lijnen samenkomen en dat aan de basis ligt van een wereld die duurzamer, liefdevoller en vreedzamer is. Als we het geheel overzien, gaan we patronen herkennen en ook ons eigen aandeel hierin herleiden. Anja biedt u een frisse kijk op deze tijd, op de wereld en op uzelf van binnenuit en helpt u met de wind in de rug bewegen. Anja is oprichter van A Balanced World Foundation en Art as Mirror.

Doelgroep: iedereen die betekenis wil geven aan deze tijd en zichzelf
Duur: dagdeel of verkorte versie
Inhoud: bewustwordingsreis met veel interactie en oefeningen
Facilitator: Anja Beerepoot
Meer informatie: hello@abalancedworldfoundation.org 

Een reis langs heden, verleden en toekomst bezien vanuit het geheel van de geschiedenis en het geheel van de mensheid uitmondend in een cultureel fundament en zelfbeeld over wie we zijn en hoe we als mensheid worden geacht te leven;

Wat zijn de gevolgen van dit zelfbeeld voor individuele mannen en vrouwen, voor onze dagelijkse rollen en levensmogelijkheden en wat zijn de effecten van dit zelfbeeld op onze waarden, op al onze instituties, op hoe we sociale, politieke, economische zaken vorm geven en organiseren – en op de richting van onze culturele evolutie?

Wat betekent de Nieuw Tijd voor ons als individu, levend in een westers land of voor de organisaties waarin we werken? Is de samenleving iets dat onafhankelijk van ons bestaat? Welke universele- en systeemwetten zijn er waar we gebruik van kunnen maken zodat we creëren op een lichte en niet op een zware manier?

Hoe zorg je er als team of organisatie voor dat je futureproof bent? Welke krachten zijn aan het kantelen (oa hoofd – hart/ lineair – cyclisch / top-down – bottom up) waardoor nieuwe energie vrijkomt ten behoeve van mens, organisatie en maatschappij?

Prikkelende inhoud gecombineerd met luchtige lichtheid door het gebruik van kunst en archetypen als collectieve spiegels die alle menselijke ervaringen reflecteren:

Verbinden met uzelf: door gebruik te maken van archetypen en kunst komen we uit de cirkel van het denken, of kunnen we het eigen dichtgemetselde perspectief weer openmaken en de verbinding leggen met ons hart, ons gevoel, innerlijke beelden (mindsets) die denken en doen bepalen;

Verbinden met elkaar: veel dialoog en actieve uitwisseling van interpretaties en ideeën op thema’s die spelen bij individu, team, organisatie of maatschappij. Leren van elkaar door te reflecteren, door in gesprek te gaan met elkaar, vragen oproepen en onderzoeken, emoties losmaken, betekenis geven en ervaringen creëren. Discussies die fun en interessant zijn en waaraan iedereen kan deelnemen en een bijdrage leveren.

TESTIMONIALS

d.d. 10 mei 2016 Masterclass Nieuw Wereld van het Parket Noord Nederland

Wat men als heel positief heeft ervaren is het feit dat jij ons eens vanuit ander perspectief dan wat we zelf meestal hanteren, hebt meegenomen in centrale onderwerp van de Masterclasses. Voor paar collega’s sloot dit echt aan bij hun belevingswereld, voor anderen was het echt een “verder van hun bed-show”. Leuk om te horen was dat ze er allemaal wel over nadenken.

Daarnaast viel het tweede deel van de bijeenkomst erg in de smaak. De dag na de masterclass hadden we toevallig een landelijke OM-dag over leiderschap en het aspect van de schilderijen kwam in verschillende gesprekken terug. Vooral het gegeven dat je toch hele verschillende beelden kunt hebben bij 1 schilderij, zette aan tot gesprek. Ook omdat collega’s toch ook wel persoonlijke onderwerpen ter discussie hebben gebracht.

Jouw begeleiding werd ook als positief ervaren: rust, doorleefd verhaal en ruimte voor inbrengen meningen, waren thema’s die ik terug gehoord heb. Vond het zelf erg leuk om je te leren kennen. Toch wel spannend als je elkaar nog nooit eerder hebt ontmoet en dan een dergelijke bijeenkomst met elkaar organiseert. Vond je erg constructief in de voorbereiding van de bijeenkomst en de samenwerking erg prettig!

Liebeth Joosten – Van der Veen
Hoofd Team Interventies
Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Noord-Nederland