Category: Herstory

10
Feb

Naar Frankrijk in de voetsporen van Maria Magdalena

In overgave

Eind februari vertrek ik naar Zuid Frankrijk, naar een plek met molens en blauwe bronnen boven Toulouse. Sian en Jean Pierre, een engels frans echtpaar hebben daar een wijsheidscentrum open voor verschillende tradities, Sources de Sagesses. Ze hebben me uitgenodigd om bij hen vrijwilligerswerk te komen doen. Ik ontmoette hen tijdens een retraite in Maitreya net op het moment dat ik hoorde dat ik niet langer bij het boeddhistisch centrum kon blijven. Sinds september woon ik daar en help ik mee. Omdat toeval niet bestaat en mijn intuïtie me aangeeft dat het goed is om te gaan, ga ik naar Frankrijk. Leven in overgave aan de natuurlijke goddelijke stroom in mijn leven. De afgelopen maand bracht deze stroom me nog meer verrassend nieuws. Dat het eeuwenoude ritueel ‘voetwassing en voetbalseming’ deel uitmaakt van mijn essentie.

Herinner jezelf

Beide nieuwe ontwikkelingen leiden me naar Maria Magdalena. Volgens de legende zou zij na de kruisiging van Jezus naar Europa zijn gevlucht. In Frankrijk zou ze begonnen zijn met het verkondigen van zijn boodschap: herinner jezelf, het koninkrijk Gods is in u, god leeft in jou in de vorm van liefde. Ook haar stoffelijke resten zouden in Frankrijk begraven liggen, in Vézelay (zie foto). Plaatsen waar ze veel tijd zou hebben doorgebracht zoals Rennes-le-Château zijn tegenwoordig bedevaartsoorden en er zijn meerdere kerken en kathedralen in Frankrijk naar haar vernoemd. Ook de kerk van het dorp waar ik heen ga is gewijd aan Sainte Marie Madeleine, haar franse naam.

De kracht van het ZIJN

De bewegingen in mijn leven sluiten aan bij de diepe integratie in de materie die de afgelopen maand(en) is ingezet in de kosmos. Daardoor worden we geholpen om de kracht van het ZIJN in de vorm te brengen. Je trekt dan van binnenuit aan wat er ‘nodig’ is al voordat je het gewenst hebt (met dank aan Manuela van der Knaap, www.inzichten.com voor dit inzicht). En inderdaad heb ik over beide, Frankrijk en de voetwassing, nog nooit nagedacht of gewenst. Van creëren naar manifesteren door een integratie van je multidimensionale energiesysteem tot in de aller diepste lagen van je cellen. Je manifesteert dan door aanwezigheid.

Ik ben benieuwd hoe het zich verder ontvouwd. In Frankrijk zal ik ook verder schrijven aan mijn bijdrage voor het Herstory boek (www.herstorybook.eu).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
22
Dec

Moeder en kind

Moeder en kind. Het lichaam van de moeder is de eerste ervaring in ieders individuele leven. In dat beeld weten we dat we gedragen worden door het leven, niet onderworpen zijn aan. Het donker van de kosmische baarmoeder biedt nieuw leven een veilige plek om te groeien. Haar bezielde natuur deelt ze met alles wat zich via haar wil manifesteren als mensen, planten, bergen, graan. Een heilige natuurlijke wereld (bij vrouwen en mannen). Ze zorgt ervoor en beschermt het. In haar armen herinner je je welke krachten in jou geboren zijn.

Ik wens je een mooi lichtfeest, fijne feestdagen en de beste wensen voor 2019.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
31
Oct

Nieuwe donateurs, welkom!

Beste donateur, lezer van dit bericht,

21 dagen geleden begonnen we met de crowdfunding voor Herstory. De afgelopen dagen plaatste ik elke dag een korte samenvatting van elk verhaal op de social media en viel me weer op wat een mooie verhalen het zijn en hoe goed ze elkaar aanvullen. Samen vertellen ze een groter verhaal over de Moeder in al haar verschijningsvormen die haar plaats weer inneemt in de Cirkel van het Leven.

Vandaag ronden we het af met op dit moment 32 nieuwe donateurs (als jij ook Haar verhaal de ruimte wilt geven, het kan nog 10 uur! via https://www.voordekunst.nl/projecten/6779-herstory). Als dank kom je met je naam in het boek en er zijn ook andere leuke tegenprestaties.

Ben jij al donateur? Dan bedank ik je van harte! De komende tijd gaan we bekijken wat mogelijk is dankzij jouw hulp en het bedrag dat we al hadden. Ook wil ik de stilte en rust van de winter gebruiken om het laatste verhaal, mijn eigen verhaal, verder te doorleven en af te ronden. Met de wijsheid van nu lijkt het er op dat we de eerste helft van 2019 een begin kunnen maken met het uitgeven van Herstory.
Continue Reading..Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

20
Oct

Heilige seksualiteit herstellen, dansen met Kali-Ma

Vastgeroest als wij zitten aan het stereotiepe beeld van de aardse en hemelse moeder die het toonbeeld is van liefde en vergevingsgezindheid, lopen we het risico daarmee het bestaan van de slechte moeder, haar gevaarlijke, duistere en zelfs dodelijke tegenpool te ontkennen.

In de hindoegodsdienst is er Kali-Ma, de duistere moeder. Ze is stralend zwart. Ze trekt haar vier ledematen uit en de handen omklemmen tweesnijdende zwaarden, werktuigen om buiken open te rijten, en mensenhoofden af te hakken.

Hoe kunnen we dit angstaanjagende beeld van de slechte moeder verzoenen met het beeld van de goede moeder die nageslacht voortbrengt, voedt en verzorgt? Het aspect ‘leven’ van de goede moeder en het aspect ‘dood’ van de slechte moeder komt moeiteloos samen in wat de moeder misschien wel het meest kenmerkt, niet enkel het moederschap maar haar seksualiteit.

Als voornaamste seksuele activiteit schonk de hemelse moeder, de Godin, leven. Met onze vaderlandse mond zullen we zeggen dat dit bedoeld is om te zorgen dat de aarde vrucht zou dragen. Vruchtbaarheidsrituelen worden ze genoemd. De vraag is of dit niet te zedig klinkt: is de moeder werkelijk zo onbaatzuchtig? Of is dit ten prooi gevallen aan de preutsheid van latere tijden en is de vruchtbaarheid van de oogst en bij dieren niet meer dan een bijkomstigheid van de eigen seksuele activiteit van de Godin? Haar seks behoorde haar toe, evenals het genot. Als ze seks bedreef deed ze dat voor zichzelf.
Continue Reading..Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

06
Oct
05
Jul

Help je mee aan de crowdfundingcampagne voor HERstory?

Het hangt in de lucht; je hoort steeds vaker een vrouwelijk geluid. Voor het eerst zijn er vrouwelijke gasten in de studio bij het WK voetbal die mee-analyseren. Radio 4 besteedt deze periode aandacht aan vrouwelijke dirigenten. Het thema van de boekenweek voor 2019 is ‘de moeder, de vrouw’. Er is hernieuwde aandacht voor de natuur – moeder aarde – op allerlei manieren. In Saoedi–Arabië mogen vrouwen voor het eerst in de geschiedenis van het land hun rijbewijs halen. Van 30 juli t/m 27 augustus zendt de EO een documentaire uit met als centrale vraag waar de hartstocht van vrouwen vandaan komt om te strijden voor een betere wereld (npo 2 Sign of the Times). Bovendien zijn er steeds meer vrouwen en mannen die de vrouwelijke en mannelijke energie in henzelf in balans willen brengen. HERstory leeft en doet dat misschien ook bij jou. In dat geval hebben wij een vraag voor je.

Afgelopen jaar is er door twintig auteurs op vrijwillige basis met veel enthousiasme en betrokkenheid gewerkt aan Herstory (zie www.herstorybook.eu). Het is een inspiratieboek dat haar verhaal de ruimte geeft, vanuit een diep verlangen om de vrouwelijke stem te laten horen. Ook de redactie is kosteloos gedaan door mensen uit het eigen netwerk. We hebben nu voor het laatste deel, de vormgeving en het drukken, financiering nodig. Daarom gaan we van 19 september t/m 10 oktober (Dag van de Duurzaamheid) voor Herstory crowdfunden op www.voordekunst.nl.
Voor de crowdfundingscampagne zoeken we:

Campagneleden die namens zichzelf en/of namens hun organisatie in hun netwerk actief on- en offline aandacht willen vragen en zich inzetten om geld in te zamelen voor onze crowdfundingsactie.

Samen campagne voeren is leuker omdat het ons verbindt met een netwerk van gelijkgestemde zielen. Bovendien is crowdfunding veel werk. Door dit met een team van personen en organisaties te doen vergroten we het draagvlak van Herstory, blijft het voor iedereen behapbaar qua inzet en is het te in te zamelen bedrag per campagnelid ook te overzien.

Mocht je willen meehelpen of zelf weer andere mensen weten die ook mee zouden willen doen of ideeën hebben, dan worden we daar heel blij van! Als dank vermelden we je naam en/of organisatie in het boek. Alle reacties zijn van harte welkom op: anja@herstorybook.eu of tanja.abbas@icloud.com

We wensen je een hele fijne zomer vol licht, liefde en leven…

Tanja en Anja

Tanja Abbas – Herstory auteur: De wereldwijde kanteling
Anja Beerepoot – Herstory initiatiefneemster en auteur: Thuis in het moederland, Thuis in het vaderland en Thuis in het mensenland

Herstory linkt je aan prachtige verhalen over de vrouwelijke kant van onze menselijke natuur en cultuur, over je gevoed weten, het heilig huwelijk en de magie van het vrouwelijke. Hun verhalen zijn jouw verhaal, jouw verhaal is hun verhaal. Herstory laat je trots zijn op wie je bent en waar je vandaan komt. Herstory geeft je wortels en laat je voelen dat je onderdeel bent van iets groters. Het zijn al deze verhalen die ik koester en het maakt me nieuwsgierig naar welke verhalen, welke ervaringen er nog meer zijn. Bij jou, bij mijn buurvrouw, bij mijn collega’s op het werk. Herstory verbindt je met de rijkdom en kracht die van al deze verhalen uitgaat.’ (www.herstorybook.eu)
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail