THE BLOG

05
Aug

Being and Becoming, het ontstaan van nieuw leven

Afgelopen weekend ontving ik dit mooie filmpje van Jan van Ijken. Het filmpje toont ‘the making of’ een salamander in zijn transparante ei, van bevruchting tot het uitbroeden. Het filmpje heeft als titel ‘Becoming’.

Wat we zien zijn de verschillende stadia in de ontwikkeling van een embryo. Een proces dat min of meer voor alle dieren en ook voor mensen op dezelfde manier verloopt. We zien de beweging die er voor zorgt dat de vorm van het ei steeds veranderd. We zien het becoming van de salamander van een enkele cel tot een complex, levend organisme.

Wat we niet zien en toch al aanwezig is vanaf het begin, is being. Being is het onzichtbare veld van al het leven waar de beweging van het ontstaan van nieuw leven uit voortkomt. Becoming is geen op zichzelf staande activiteit maar rust in en wordt gedragen door being. Being is alles wat we meer zijn dan onze vorm – het ik waar we ons mee identificeren en ‘huist’ in het menselijk lichaam. Het is de stilte of leegte die zonder vorm aanwezig is in het huidige moment. Becoming is als het ware de voorgrond van het leven en being de achtergrond. Misschien heten we als mensen ook niet voor niets human beings en geen human becomings?

Vanaf het prille begin van leven is deze salamander al compleet. Het kloppende hart en bloed dat stroomt, alles is in potentie al aanwezig en hoeft nog ‘slechts’ op het juiste moment een vorm te krijgen. Bij ons mensen is dit universele proces niet anders. Het leven ontvouwt zich ook na de geboorte elk moment vanuit being langs een pad vol lief en leed met nauwkeurig aangereikte obstakels om te zorgen dat we niet uit koers raken. Voor het lopen van dit pad hoef je als human being niets te bedenken, dat maakt het juist complex. Je hoeft alleen te zijn. Te ademen en te vertrouwen op dit groter weten.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
25
Jul

13 jaar

Volgens de Maya’s hebben we gisteren een cyclus van 13 jaar afgerond en beginnen we morgen aan een nieuwe cyclus van 13 jaar.

13 jaar geleden begon ik met FemaleFactor, toen een community om vrouwen bewust te maken van hun krachten. 13 jaar heb ik gezocht naar de female factor. Eerst buiten mezelf, in de positie van vrouwen. Daarna binnen mezelf. Het zoeken in de wereld werd vervangen door het zoeken in mijn eigen gevoelens en emoties. Het doel bleef min of meer hetzelfde, gelijkwaardigheid, herstel van de balans tussen het vrouwelijke en mannelijke.

En toen kwam het afgelopen jaar, het dertiende jaar. Ik verliet zelfs mijn huis om te proberen haar te vinden. Grappig genoeg werd vanaf toen het zoeken en de daarbij horende onrust steeds minder en daarvoor in de plaats kwam een diepe rust en vertrouwen. Het loslaten van mijn persoonlijke ik met haar stroom aan gedachten ( de kracht waarmee je zoekt) en de overgave aan de grote Ik (de kracht die zoekt) geeft ruimte. Het leven nodigt me steeds opnieuw uit om de female factor, de universele moeder of thuis te herkennen in elke persoon en situatie. De volle rijkdom van wie ik ben, van wie wij zijn, is oneindig.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
08
Jul

Mag ik je aanraken?

Kort geleden ontving ik een voetwassing van Irmgard Cottaar.
Ik ben haar dankbaar dat ik de voetwassing & voetzalving zo zelf mocht ervaren. Het leeft in mij en ik hoop binnenkort zelf mijn eerste voetwassing te geven. In deze tekst heb ik geprobeerd te verwoorden wat ik graag aanraak met de voetwassing en in wordt aangeraakt. Herinner je de parel in je Zelf. De parel waar ik een paar jaar geleden ook over schreef (blog) en die ik sindsdien als ketting – ontvangen van mijn zus – draag.

JE BENT LEVEN, ONEINDIG MEER DAN JE IK 

WELKOM THUIS

Dag lieverd, wees welkom

Welkom thuis in het leven. 
Laat het gevoel van niet heel zijn, niet genoeg zijn,
het zoeken, materieel of spiritueel.
Je diepe verlangen om terug te keren naar huis, 
naar de sterren en de zon, naar de bron. 
Eenheid en rust. 

Herinner je de parel, de godsvonk, 
het deel dat het geheel spiegelt. 
Die parel ben jij. Jij bent het huis. 
Het Ene in jezelf waar jij uitdrukking van bent. 
Via het hart geopenbaard en 
volledig ontspannen in wat er gebeurt.

Wees welkom thuis, in het mysterie 
waar je bent, was en altijd zult zijn. 
Vrij en verbonden met het leven.

Lees meer: voetwassing & voetzalving

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
18
May

Love of the Divine Mother ‘geoogst, gezaaid en verspreid’

Samen met Sian heb ik de afgelopen week op één van mijn laatste dagen in La Source Bleue (Frankrijk) acht zaadjes van ‘mijn’ Rotterdamse zonnebloem gezaaid bij het op het terrein gelegen vrouwenhuisje. De zonnebloemzaadjes staan symbool voor de onvoorwaardelijke liefde van de Divine Mother voor al het leven.

Wonen en werken waar het leven heen stroomt en mijn voeten me brengen. Sinds eind juni 2018 ben ik op pad en de afgelopen 2,5 maand bracht me dat in Touzac, Frankrijk.

Continue Reading..Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
10
Feb

Naar Frankrijk in de voetsporen van Maria Magdalena

In overgave

Eind februari vertrek ik naar Zuid Frankrijk, naar een plek met molens en blauwe bronnen boven Toulouse. Sian en Jean Pierre, een engels frans echtpaar hebben daar een wijsheidscentrum open voor verschillende tradities, Sources de Sagesses. Ze hebben me uitgenodigd om bij hen vrijwilligerswerk te komen doen. Ik ontmoette hen tijdens een retraite in Maitreya net op het moment dat ik hoorde dat ik niet langer bij het boeddhistisch centrum kon blijven. Sinds september woon ik daar en help ik mee. Omdat toeval niet bestaat en mijn intuïtie me aangeeft dat het goed is om te gaan, ga ik naar Frankrijk. Leven in overgave aan de natuurlijke goddelijke stroom in mijn leven. De afgelopen maand bracht deze stroom me nog meer verrassend nieuws. Dat het eeuwenoude ritueel ‘voetwassing en voetbalseming’ deel uitmaakt van mijn essentie.

Continue Reading..Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
22
Dec

Moeder en kind

Moeder en kind. Het lichaam van de moeder is de eerste ervaring in ieders individuele leven. In dat beeld weten we dat we gedragen worden door het leven, niet onderworpen zijn aan. Het donker van de kosmische baarmoeder biedt nieuw leven een veilige plek om te groeien. Haar bezielde natuur deelt ze met alles wat zich via haar wil manifesteren als mensen, planten, bergen, graan. Een heilige natuurlijke wereld (bij vrouwen en mannen). Ze zorgt ervoor en beschermt het. In haar armen herinner je je welke krachten in jou geboren zijn.

Ik wens je een mooi lichtfeest, fijne feestdagen en de beste wensen voor 2019.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
31
Oct

Nieuwe donateurs, welkom!

Beste donateur, lezer van dit bericht,

21 dagen geleden begonnen we met de crowdfunding voor Herstory. De afgelopen dagen plaatste ik elke dag een korte samenvatting van elk verhaal op de social media en viel me weer op wat een mooie verhalen het zijn en hoe goed ze elkaar aanvullen. Samen vertellen ze een groter verhaal over de Moeder in al haar verschijningsvormen die haar plaats weer inneemt in de Cirkel van het Leven.

Vandaag ronden we het af met op dit moment 32 nieuwe donateurs (als jij ook Haar verhaal de ruimte wilt geven, het kan nog 10 uur! via https://www.voordekunst.nl/projecten/6779-herstory). Als dank kom je met je naam in het boek en er zijn ook andere leuke tegenprestaties.

Ben jij al donateur? Dan bedank ik je van harte! De komende tijd gaan we bekijken wat mogelijk is dankzij jouw hulp en het bedrag dat we al hadden. Ook wil ik de stilte en rust van de winter gebruiken om het laatste verhaal, mijn eigen verhaal, verder te doorleven en af te ronden. Met de wijsheid van nu lijkt het er op dat we de eerste helft van 2019 een begin kunnen maken met het uitgeven van Herstory.
Continue Reading..Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

20
Oct

Heilige seksualiteit herstellen, dansen met Kali-Ma

Vastgeroest als wij zitten aan het stereotiepe beeld van de aardse en hemelse moeder die het toonbeeld is van liefde en vergevingsgezindheid, lopen we het risico daarmee het bestaan van de slechte moeder, haar gevaarlijke, duistere en zelfs dodelijke tegenpool te ontkennen.

In de hindoegodsdienst is er Kali-Ma, de duistere moeder. Ze is stralend zwart. Ze trekt haar vier ledematen uit en de handen omklemmen tweesnijdende zwaarden, werktuigen om buiken open te rijten, en mensenhoofden af te hakken.

Hoe kunnen we dit angstaanjagende beeld van de slechte moeder verzoenen met het beeld van de goede moeder die nageslacht voortbrengt, voedt en verzorgt? Het aspect ‘leven’ van de goede moeder en het aspect ‘dood’ van de slechte moeder komt moeiteloos samen in wat de moeder misschien wel het meest kenmerkt, niet enkel het moederschap maar haar seksualiteit.

Als voornaamste seksuele activiteit schonk de hemelse moeder, de Godin, leven. Met onze vaderlandse mond zullen we zeggen dat dit bedoeld is om te zorgen dat de aarde vrucht zou dragen. Vruchtbaarheidsrituelen worden ze genoemd. De vraag is of dit niet te zedig klinkt: is de moeder werkelijk zo onbaatzuchtig? Of is dit ten prooi gevallen aan de preutsheid van latere tijden en is de vruchtbaarheid van de oogst en bij dieren niet meer dan een bijkomstigheid van de eigen seksuele activiteit van de Godin? Haar seks behoorde haar toe, evenals het genot. Als ze seks bedreef deed ze dat voor zichzelf.
Continue Reading..Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

06
Oct
05
Jul

Help je mee aan de crowdfundingcampagne voor HERstory?

Het hangt in de lucht; je hoort steeds vaker een vrouwelijk geluid. Voor het eerst zijn er vrouwelijke gasten in de studio bij het WK voetbal die mee-analyseren. Radio 4 besteedt deze periode aandacht aan vrouwelijke dirigenten. Het thema van de boekenweek voor 2019 is ‘de moeder, de vrouw’. Er is hernieuwde aandacht voor de natuur – moeder aarde – op allerlei manieren. In Saoedi–Arabië mogen vrouwen voor het eerst in de geschiedenis van het land hun rijbewijs halen. Van 30 juli t/m 27 augustus zendt de EO een documentaire uit met als centrale vraag waar de hartstocht van vrouwen vandaan komt om te strijden voor een betere wereld (npo 2 Sign of the Times). Bovendien zijn er steeds meer vrouwen en mannen die de vrouwelijke en mannelijke energie in henzelf in balans willen brengen. HERstory leeft en doet dat misschien ook bij jou. In dat geval hebben wij een vraag voor je.

Continue Reading..Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail