Anna Beerepoot

Anna Beerepoot, initiatiefneemster, wereldoverbrugger

1 Waarom wil je graag starten met de crowdfunding op de Dag van de Duurzaamheid?

“Herstory gaat over onze verbinding met het leven zelf. Je zou het leven kunnen zien als de Grote Moeder, een Moeder die het beste met je voorheeft. Een Moeder die je vanaf het eerste moment welkom heet, precies zoals je bent. In onze maatschappij die competitief is ingesteld en waar we constant beoordeeld worden, zijn we vooral gewend om streng te zijn voor onszelf. Daardoor twijfelen we aan onze eigen capaciteiten, hangt onze eigenwaarde vooral af van externe criteria en worden onze keuzes meer ingegeven vanuit angst, bezorgdheid en weerstand dan vanuit liefde en vertrouwen. De verbinding met het leven, het oervertrouwen dat het leven je geeft wat je nodig hebt en dat er genoeg is voor iedereen, zijn we kwijt. Laten we weer open staan voor het leven en daarmee voor onszelf en de steun van anderen. Laten we dat spontane geloof dat ieder klein kind in het leven heeft weer omarmen. Als jij goed bent voor het leven is het leven goed voor jou. Dat is JA zeggen tegen het leven. Dat is duurzaam.”

2 Vertel eens over de aanleiding en totstandkoming van Herstory?

Er zijn meerdere belangrijke momenten en cyclussen in mijn verbondenheid met Herstory. Eén is zo rond 2004. Ik was halverwege de dertig en startte na een reis door Peru en Bolivia met FemaleFactor, toen een platform voor vrouwen. De verering van moeder aarde, pacha mama, is in die landen zo aanwezig. Ook was ik enorm geïnspireerd door de Griekse Godinnen zoals Aphrodite, Artemis en Demeter als spiegel voor de diversiteit en rijkdom van de vrouwelijke kracht. Ik organiseerde daar workshops omheen. Een ander belangrijk moment was eind 2016 toen ik zelf drie maanden in de Bijstand zat. Dat bleek een uitnodiging om me op een dieper niveau te verbinden met mijn eigen femalefactor, mijn vrouwelijke energie en innerlijke godin. Om meer mijn hart te volgen en vanuit daar mijn leven te creëren in verbinding en overgave met het grotere. Dat is mijn aanleiding en motivatie voor Herstory en zo hebben alle auteurs hun eigen ervaringen en overwegingen om mee te doen. Ik ben ze enorm dankbaar dat ze mijn idee voor een Herstory boek met een bloemlezing aan verhalen warm ontvingen. Gemeenschappelijk is dat we allemaal haar en Haar verhaal de ruimte willen geven.

3 Wat wil je bereiken met Herstory? Wanneer ben je tevreden?

“Mijn intentie met Herstory is eigenlijk heel eenvoudig, dat ik doe wat me zin geeft en zelf weer plezier in het leven heb. Ik geloof dat iedereen leeft om te floreren en gelukkig te zijn en geluk of welzijn is overvloedig. Het is niet of of, jouw geluk gaat ten koste van mijn geluk maar en en, ons welzijn is verbonden en hangt met elkaar samen. Omdat we allemaal deel uitmaken van het allesomvattende Web van Leven is naar je hart luisteren en dienstbaar zijn aan jezelf dus een hele sociale daad. Ik ervaar steeds meer rust en steeds minder moeten in mijn leven. Momenteel geniet ik enorm van de mensen, de natuur en het lekkere biologische eten op de nieuwe plek waar ik woon. Natuurlijk wil ik ook graag met Herstory zoveel mogelijk mensen bereiken en hen bewust maken dat onze His-story, ons vaderland, goede dingen heeft gebracht zoals de ontwikkeling van ons denken en de westerse wetenschap maar ons ook vervreemd heeft van een deel van onszelf, het moederland. Hoe zou het leven zijn als we weer stabiel op onze twee benen staan? Wat kan dat betekenen voor de positie van vrouwen en gekleurde mensen, voor ongelijkheid in de wereld, voor hoe we met ons eigen lichaam en ons grote lichaam, de aarde omgaan? Bij al die vragen voel ik me betrokken en ze motiveren me om mijn balans te vinden in mezelf want alleen dan kan ik het ook bieden aan anderen.”